บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รู้สักนิด หากคิดเปิดบริษัท

 
 

             คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ไม่อยากเป็นลูกน้องใคร  ไม่อยากต้องทำตามคำสั่ง ไม่อยากต้องทำงานหนักเพื่อคนอื่น  จึงมีคนจำนวนไม่น้อยที่พยายามหาโอกาสเพื่อที่จะมีกิจการเป็นของตัวเอง อาจเริ่มต้นจากกิจการเล็กๆ ที่เป็นบุคคลคนเดียว จนคิดที่จะขยายกิจการเป็นรูปแบบบริษัท ซึ่งการที่จะเปิดเป็นบริษัทขึ้นมาได้นั้นก็ต้องมีปัจจัยต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเปิดบริษัท ถ้าเช่นนั้นเรามาดูกันว่าเรามีความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการเปิดและดำเนินกิจการต่อไปแล้วหรือยัง

1.      ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนบริษัท คือการเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท ตามทุนจดทะเบียนแสนละ 500 บาท ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และขั้นสูงไม่เกิน 250,000 บาท โดยจ่ายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.      ค่าเช่าสำนักงานเพื่อดำเนินกิจการ ต้องจ่ายทุกเดือน รวมถึงค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์       ค่าอินเทอร์เน็ต

3.      ค่าจ้างทำบัญชีและค่าจ้างสอบบัญชี

4.      ค่าจ้างพนักงานแต่ละเดือน และค่าประกันสังคมให้พนักงาน

5.      ต้องยื่นภาษีและจ่ายภาษีต่างๆ เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ยื่นต่อสรรพากร

6.      ค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในสำนักงาน

7.      เงินทุนหมุนเวียนของการดำเนินธุรกิจ

จากค่าใช้จ่ายที่กล่าวมานี้เป็นเพียงค่าใช้จ่ายหลักๆ ที่จะเกิดขึ้น ถามตัวเองสักนิดว่าเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปิดบริษัทโดยควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นในการเปิดบริษัท  นอกจากนี้ เจ้าของกิจการก็ต้องมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องข้อกำหนดทางกฎหมาย ภาษี บัญชี และ  ที่สำคัญก็คือ ความรู้ด้านธุรกิจ เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าทางธุรกิจต่อไป

 

แนะนำบทความที่เกี่ยวข้อง
 เปิดบริษัทต้องทำอย่างไร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=231     
 เปิดบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=223
  สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นบริษัทจำกัด : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=76

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-184-1846 and 02-309-3550
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit