บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เปิดบริษัทต้องทำอย่างไร

 
 

              การที่จะเปิดบริษัทต้องทำอย่างไร การเปิดบริษัทต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายดังนี้

3 ขั้นตอนในการจดทะเบียนบริษัท (จำกัด)

เมื่อธุรกิจมาถึงจุด ๆ หนึ่ง หลายคนมีความคิดที่จะจดทะเบียนบริษัทเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ บางคนอยากจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับรับงานที่ใหญ่ขึ้น หรือบางคนอยากจดทะเบียนบริษัทเพื่อลดภาระด้านภาษี แต่ปัญหาหนึ่งของคนที่มีความคิดนี้ก็คือการ ไม่รู้ว่าการจดทะเบียนเปิดบริษัทต้องทำอย่างไร ไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไง ทำให้หลายคนถึงกับล้มเลิกความคิดที่จะจดทะเบียนบริษัทกันไปเลยก็มี เพราะขี้เกียจมานั่งศึกษาและทำความเข้าใจ บางคนเสียเงินไปจำนวนไม่น้อยเพื่อใช้บริการรับจ้างจดทะเบียนบริษัท แต่วันนี้เรามี 3 ขั้นตอนในการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ด้วยตัวเองแบบเข้าใจง่ายมาให้กันฟรี ๆ จะมีขั้นตอนอะไรบ้างไปดูกันเลย

ขั้นตอนที่ 1 จองชื่อ

1.ไปจองด้วยตัวเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตหรือสำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัด

2.จองผ่านอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมข้อมูล

1.ชื่อของบริษัท

2.ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา

3.วัตถุประสงค์ของบริษัท

4.ทุนจดทะเบียนบริษัท

5.ผู้ก่อการ

6.ผู้ถือหุ้น

7.พยาน

8.รายละเอียดการประชุมจัดตั้งจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนที่ 3 ขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (ออนไลน์)

หลังจากทีเราเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ที่ ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะต้องทำการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก่อน ในการยืนยันตัวตนจะต้องพิมพ์ใบสมัครไปยื่นต่อหน้านายทะเบียนพร้อมกำบัตรประชาชนตัวจริง ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

 

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-184-1846 and 02-309-3550
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit