บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

AMTaudit Group

Audit and Assurance Services

บริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษี ครบวงจร

เราคือ บริษัทฯ ผู้ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน รวมถึงบริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับ บัญชีแบบครบวงจร ประกอบด้วย บริการจัดทำบัญชี และวางระบบบัญชี, บริการด้านภาษีอากรและวางแผนภาษีอากร, บริการงานจดทะเบียนธุรกิจ, บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจด้านบัญชี และด้านตรวจสอบบัญชี ท่านจึงสามารถมั่นใจและไว้วางใจในบริการที่เรานำเสนอให้แก่ท่านแบบครบวงจร ตั้งแต่การจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ การวางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับการวางแผนภาษี การทำบัญชีและ รับตรวจสอบบัญชี ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางบัญชีการเงินและภาษี เราพร้อมจัดการปัญหาด้านบัญชี และภาษีอากร ให้กับท่านได้ทั้งหมดแบบครบวงจร ที่เราที่เดียวด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเราในอัตราค่าบริการที่ยุติธรรม

เหตุผลในการพิจารณาเลือกเรา

การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน เราเลือกสรรบุคลากรที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานพร้อมที่จะเสนอบริการให้กับลูกค้า บุคลากรของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอันจะมีส่วนสนับสนุนความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า เรามีความเชื่อมั่นว่าการที่ลูกค้าของเรา ในปัจจุบันได้เลือกใช้บริการของเรา อย่างต่อเนื่องสามารถแสดงให้เห็นถึงการที่เราให้ความสำคัญต่อลูกค้าและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้จนเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

การติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ เราพร้อมที่จะหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งมีนโยบายที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบถึงมูลเหตุและประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจตามความเหมาะสม  

 

"The highest quality of work and fairness are our key services"

"คุณภาพที่ดีที่สุดของงานและความเป็นธรรม คือหลักสำคัญในการให้บริการของเรา"

A "accounting" M "management" T "trainer" = A.M.T. Audit Group

"แนะนำแนวทางนักบัญชี ในการเริ่มต้นหาลูกค้า

Youtube Channel AMT Audit : Supoj Pannoi

ต้องการรับชมวีดีโอเพิ่มเติม >>Videos<<