บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นบริษัทจำกัด

 
 

 

 

 

คู่มือ “สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นบริษัทจำกัด” 
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

นักบัญชี หรือเจ้าของกิจการสามารถ Download ตาม link นี้ครับ^^
https://www.amtaudit.com/images-user/slideshow/DOBD.pdf

 

 

 

ข้อมูล https://www.facebook.com/AMTaudit
          AMT#รับตรวจสอบบัญชี