บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เปิดบริษัท

 
 

 

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจ และชำระบัญชีนิติบุคคล

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

จะต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้

 • จองชื่อ
 • จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่าน www.dbd.go.th
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( อาจไม่จำเป็นถ้าเป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้นหรือรายได้ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาท )
 • การจดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่าน www.rd.go.th

 

จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • จองชื่อ
 • จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่าน www.dbd.go.th
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( อาจไม่จำเป็นถ้าเป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้นหรือรายได้ต่อปีไม่เกิน1.8 ล้านบาท )
 • การจดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่าน www.rd.go.th

การจดทะเบียนเป็นนิติกรรมทางกฎหมายอย่างหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันท่าน

  ในอนาคต ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้แน่ชัดก่อนกระทำนิติกรรมใดๆ

_________________________________
บริษัท เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด 
ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบภายใน (Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

 

Level 18 Park Ventures Ecoplex, 
(BTS Plonechit Exit5)
57 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit