บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ

 
 

การเปิดกิจการหรือการทำธุรกิจมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งธุรกิจต่างๆ นั้นสามารถจำแนกรูปแบบออกไปได้ 2 แบบหลักๆ ก็คือรูปแบบบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลรูปแบบบุคคลธรรมดา แบ่งเป็น

1.       เจ้าของคนเดียว

โดยคำว่าเจ้าของคนเดียว หมายถึง การทำธุรกิจด้วยตัวคนเดียว เมื่อได้กำไรหรือขาดทุนก็จะมีผลต่อคนๆ เดียว

2.      ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ จะมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาร่วมลงทุนและดำเนินกิจการร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันผลกำไรจากการทำธุรกิจและรับผิดชอบหนี้สินร่วมกัน ซึ่งห้างหุ้นส่วนสามัญแบบที่ไม่ได้จดทะเบียนจะถือว่าเป็นบุคคลธรรมดา

3.      คณะบุคคล

เดิมทีคณะบุคคลจะมีลักษณะเหมือนกับห้างหุ้นส่วนสามัญแต่ต่างกันตรงที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันผลกำไรที่ได้ร่วมกัน ส่วนนิยามใหม่เมื่อปลายปี 2557 ที่ผ่านมาได้ระบุว่า คณะบุคคลคือบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงกระทําการที่มีเงินได้พึงประเมินร่วมกันอันมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

รูปแบบนิติบุคคล แบ่งเป็น

1.      ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัด

สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน จะมีลักษณะเหมือนกับห้างหุ้นส่วนสามัญแต่มีการจดทะเบียนขึ้นมาเป็นนิติบุคคล ส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดจะมีข้อแตกต่างอยู่ที่จะมีหุ้นส่วนบางคนเรียกว่า หุ้นส่วนจำกัด ถูกจำกัดหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านหนี้สินของกิจการไว้

2.      บริษัทจำกัด

บริษัทจำกัดเป็นรูปแบบของการเปิดบริษัทที่มีการจัดตั้งโดยคนตั้งแต่ 3 คนขึ้น และใช้การเข้าร่วมลงทุนโดยการกำหนดทุนออกเป็นหุ้นที่มีมูลค่าเท่าๆกัน และเราจะเรียกคนเหล่านั้นว่า "ผู้ถือหุ้น" โดยมีความรับผิดชอบเท่ากับมูลค่าของหุ้นที่ซื้อไว้เท่านั้น

ก่อนที่จะไปรับทราบถึงข้อกำหนด สิ่งที่ต้องดำเนินการ หรือภาษีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบธุรกิจของเรานั้น เราควรทราบประเภทของธุรกิจของเราเสียก่อนว่าอยู่ในรูปแบบธุรกิจใด เพื่อจะได้ดำเนินการต่างๆ ได้ถูกต้อง ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีสิ่งที่มาเกี่ยวข้องให้คำนึงถึงแตกต่างกันออกไป

แนะนำบทความที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นบริษัทจำกัด : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=76

บุคคลธรรมดา เป็น นิติบุคคล : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=77

เปิดบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=223

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-184-1846 and 02-309-3550
fax : 02-115-1486 

ID Line : @amtaudit