บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เลือกสํานักงานตรวจสอบบัญชีอย่างไร

 
 

 

ในการดำเนินธุรกิจ การจัดทำรายละเอียดบัญชีเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานของกิจการ รวมถึงความมั่นคงของหน่วยงาน บริษัท หรือห้างร้าน  เช่นเดียวกับ การจัดทำบัญชียังแสดงถึงความซื่อสัตย์ซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรได้เช่นกัน รวมถึงอาจเป็นประโยชน์ในการขอสินเชื่อดำเนินกิจการในอนาคตได้  การจัดทำรายละเอียดบัญชีจึงมีความจำเป็น โดยส่วนใหญ่องค์กรจะให้ สํานักงาน ตรวจสอบบัญชี มาเป็นผู้ดูแล แต่ปัจจุปันมีสำนักงานบัญชีกว่าห้าพันแห่ง ดังนั้น การคัดเลือกสำนักตรวจสอบจึงมีความสำคัญ

 

พิจารณาจากทีมงานและบุคลากรที่มีประสบการณ์ของสํา นักงาน ตรวจ สอบ บัญชี  ... เพราะการตรวจสอบบัญชีเป็นงานที่ต้องการความละเอียดรอบคอบและถี่ถ้วนสูง บุคลากรในสำนักงานตรวจสอบจึงต้องมีประสบการณ์เพื่อให้สามารถตรวจพบความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้ง สำนักงานที่มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญจะเสมือนหนึ่งเป็นผู้ที่คาดเดาได้ว่าความเสี่ยงนั้นจะนำไปสู่ความผิดพลาดในส่วนใดได้บ้าง เพราะการจัดทำบัญชีมีมากกว่าแค่การจัดทำรายจ่ายรายรับ แต่ยังเกี่ยวโยงกับเรื่องของข้อกำหนดกฎหมาย และภาษีอย่างแยกกันไม่ออก 

 

พิจารณาจากขั้นตอนการทำงานของสำนักงานของ สํา นักงาน ตรวจ สอบ บัญชี ... สํา นักงาน ตรวจ สอบ บัญชี จะต้องมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนเป็นระบบ เพื่อให้ทุกขั้นตอน ทุกข้อจำกัดในการจัดทำบัญชีมีความเรียบร้อย ครบถ้วน และถูกต้อง อีกทั้งยังทำให้ผู้ว่าจ้างสามารถพิจารณาได้ว่าขั้นตอนการดำเนินงานของสํา นักงาน ตรวจ สอบ บัญชี นั้นๆ จะนำมาใช้วางแผนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างไร 

การคัดเลือก สํา นักงาน ตรวจ สอบ บัญชีจากองค์ประกอบด้านบนแล้ว การแนะนำกันปากต่อปากก็มีผลต่อการคัดเลือกเช่นกัน เพราะไม่มีอะไรที่จะมาการันตีได้เท่ากับประสบการณ์ตรง 

 

 

บทความแนะนำ

อาชีพบัญชี อีก 20 ปี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=62

UPDATE ข่าวภาษี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=61      

ยื่นงบการเงินผ่านอินเตอร์เน็ต : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=72  

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit