บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

Update ข่าวภาษี

 
 

 

สรุปอีกครั้งนะครับ เผื่อนักบัญชีท่านใดยังไม่ทราบ^^

ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ
1. e-Tax Invoice / e-Receipt
--- รายใหญ่ เข้าระบบ 1 ม.ค. 61
--- รายเล็ก รายได้ 1.8- 30 ล้านบาท 
เข้าระบบ 1 ม.ค. 63
--- รายเล็กมาก รายได้ น้อยกว่า 1.8 ล้านบาท 
เข้าระบบ 1 ม.ค. 65
การออก e-Tax Invoice/e-Receipt นอกจากส่งให้คู่ค้าแล้ว จะต้องส่งให้กรมสรรพากรด้วย

2. e-Filing / e-Withholding Tax
--- รายใหญ่ เข้าระบบ 1 ม.ค. 62
--- รายเล็ก เข้าระบบ 1 ม.ค. 65
แก้ไขกฎหมายกำหนดว่าถ้าจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องทำ e-Withholding Tax ธนาคารจะส่งข้อมูล e-Withholding Tax และโอนเงินให้กรมสรรพากรภายใน 5 วันทำการ

3. e-Payment กรณีมีการจ่าย VAT และ/หรือหัก ณ ที่จ่าย พร้อมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารจะส่งเงินและข้อมูลให้คู่ค้าและกรมสรรพากร

transaction ทั้งระบบจะสอบยันกันเอง การเสียภาษีจะครบถ้วนมากขึ้น เพราะโอกาสที่จะปรับแต่งตอนช่วงจะยื่นงบทำได้ยากขึ้น หากข้อมูลยื่นไปไม่ตรงกับฐานข้อมูล ระบบก็จะออกบัตรเชิญถึงผู้เสียภาษีทันที รู้อย่างนี้แล้ว เตรียมกันดีๆ วางแผนรายรับรายจ่ายล่วงหน้าให้ถูกต้องดีที่สุดครับ

 

facebook : AMTaudit บริการด้านตรวจสอบบัญชี