บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ยื่นงบการเงินผ่านอินเตอร์เน็ต

 
 

 

 

คู่มือการยื่นงบการเงินผ่านอินเตอร์เน็ต
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชี 
ที่มีวันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลาในการยื่นบัญชี
ตั้งแต่ 25 ก.พ. 2559 - 6 มิ.ย. 2561 
( สำหรับ ภ.ง.ด.50,52,55 )

ท่านสามารถนำส่งงบการเงินผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2560 - 7 มิ.ย. 2561

นักบัญชีสามารถ Download ได้ ตาม link นี้ครับ^^
https://www.amtaudit.com/images-u…/slideshow/sendfinance.pdf

 

ข้อมูล https://www.facebook.com/AMTaudit

          AMT#รับตรวจสอบบัญชี