บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ทักษะผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีต้องมี เพื่อให้การดำเนินงานของคุณมีประสิทธิภาพ

 
 

                  บัญชี เป็นสิ่งที่ทุกบริษัทห้างร้านต้องมี ไม่ว่าจะบริษัทเล็กหรือใหญ่ หรือแม้แต่ในครัวเรือน เพราะช่วยให้เราทราบถึงรายรับรายจ่ายในแต่ละวันของเราได้ ยิ่งเป็นบริษัทใหญ่ ถึงจะมีนักบัญชีอยู่แล้ว แต่เพื่อความโปร่งใส ทางบริษัทอาจต้องจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีของคุณให้โปร่งใสที่สุด โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกนักสอบบัญชีกันว่า ทักษะผู้สอบบัญชีนั้นควรมีอะไรบ้าง จึงจะทำให้งานราบรื่น

            ผู้สอบบัญชี คือ บุคคลหรือองค์กรที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อสอบบัญชี และต้องเป็นคนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานควบคุมบัญชี และที่สำคัญต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นนักบัญชี และถ้าเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกต้องมีใบรับรองการประกอบวิชาชีพจากหน่วยควบคุมด้วย ทักษะผู้สอบบัญชีอย่างแรก คือ ต้องมีทักษะในการบริหารจัดการและเป็นผู้นำที่ดี เพราะการสอบบัญชีต้องทำอย่างละเอียด ใช้เวลานาน จึงต้องมีทีมงาน และหากบริหารเวลาและเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้ อาจทำให้ตารางเวลาในการทำงานเสียหายได้ และทักษะผู้สอบบัญชีอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือ การนำเสนอและการสื่อสาร เพราะเมื่อคุณตรวจสอบบัญชีแล้ว คุณจะต้องนำเสนอต่อเจ้าของบริษัท เพื่อให้เขาได้รู้ว่าบัญชีของเขามีปัญหาหรือไม่ และต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจด้วย และที่สำคัญยังต้องมีความรู้ในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินด้วย เช่น ภาษี รวมไปถึงความรู้เรื่องธุรกิจ และระบบการทำงานด้านบัญชีด้วย และทักษะผู้สอบบัญชีอย่างสุดท้ายที่ควรมี คือ ต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วย เพราะว่าธุรกิจแต่ละยุคสมัยแตกต่างกัน คุณจึงต้องมีความรู้ที่รอบด้าน

            ทั้งหมดนี้คือ ทักษะผู้สอบบัญชีที่ควรมี หากคุณเป็นนักสอบบัญชี ก็อยากให้คุณสำรวจตัวเองว่า มีทักษะพวกนี้หรือไม่ เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป

 

บทความแนะนำ

ข้อดีของการจ้างบริษัทบัญชี: https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=249

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี: https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=248

ขั้นตอนของการตรวจสอบบัญชี: https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=247

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit