บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ข้อดีของการจ้างบริษัทบัญชี

 
 

 เมื่อจัดตั้งบริษัทเล็กๆ ขึ้นมาประกอบธุรกิจ เรื่องการทำบัญชีจัดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีความจำเป็น ไม่เฉพาะแต่เป็นการบันทึกรายรับรายจ่ายเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อกำหนดและภาษีที่กรมสรรพากรกำหนดอีกด้วย หากผู้ประกอบการมีความเข้าใจในเรื่องการทำบัญชีบริษัทดีอยู่แล้วอาจไม่มีปัญหา แต่หากไม่มีความรู้ทางด้านบัญชี การทำบัญชีบริษัทโดยจ้างบริษัทบัญชีมาดำเนินการให้ จัดเป็นวิธีที่สะดวกทีเดียว ซึ่งข้อดีก็คือ

1.ประหยัดเวลา

แทนที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องมานั่งกังวลเกี่ยวกับการทำบัญชี การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการทำความเข้าใจในเรื่องภาษีที่ต้องจ่ายต่างๆ ก็สามารถนำเวลาที่จะเสียไปมาคิดเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ แล้วยกหน้าที่การทำบัญชีบริษัทให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลแทน

2.ป้องกันความผิดพลาดในส่วนของรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ทราบ

เนื่องจากการทำบัญชีไม่ได้มีแค่เรื่องรายรับ-รายจ่ายเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของกฎหมาย ข้อกำหนด และภาษี ซึ่งทางบริษัทรับทำบัญชีจะคอยติดตามข้อมูลที่มีการอัปเดตอยู่เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ  ซึ่งบางอย่างหากพลาดไปอาจก่อให้เกิดผลเสียตามมาภายหลังได้

3.การวางระบบบัญชีที่ดีจะช่วยให้ง่ายต่อการบริหารธุรกิจ

หากมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้น บริษัทรับทำบัญชีที่มีประสบการณ์ในการทำงานสามารถให้คำปรึกษาและช่วยวิเคราะห์งบบัญชี และชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทราบได้ ทำให้สะดวกต่อการวางแผนพัฒนาธุรกิจในอนาคต

เพราะเรื่องเงินๆ ทองๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญในการทำธุรกิจ ดังนั้นการเสียภาษีต่างๆ จึงมีความสำคัญมากเช่นกัน เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกิจการ การจัดทำบัญชีจึงเป็นส่วนที่ควรให้ความสำคัญและเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นตามมา การใช้บริการบริษัทบัญชีจึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในการประกอบกิจการในปัจจุบัน

แนะนำบทความที่เกี่ยวข้อง

รับทำบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=221

การบันทึกบัญชี และการจัดทำงบการเงิน : ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=203
การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=194

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

 

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-184-1846 and 02-309-3550
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit