บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บัญชีรายรับ-รายจ่ายดีอย่างไร

 
 

 สมัยก่อนช่วงวัยประถม คุณครูที่โรงเรียน มีสมุดมาเล่มหนึ่งให้ตีตาราง ในหนึ่งหน้าแบ่งออกเป็นหลายๆ ช่อง มีช่อง วันที่ รายการ รายรับ- รายจ่าย คงเหลือ และให้ทำทุกวันเป็นการบ้านและส่งรายงานให้คุณครูดูทุกสัปดาห์

            ตอนเด็กๆ ก็ไม่เข้าใจและไม่เห็นประโยชน์ที่ต้องทำการบ้านชิ้นนี้ ที่คุณครูเรียกมันว่า การทำบัญชี รู้สึกเสียเวลาในการไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆ มาก เมื่อหมดเทอมแล้ว วิชานี้ผ่านไปแล้ว หลังจากนั้น เราก็แทบไม่ได้จดบันทึกค่าใช้จ่ายแบบนี้อีกเลย
            จนกระทั่ง เมื่อวันเวลาผ่านไป พอมาถึงวัยทำงาน ต้องหาเงิน เก็บเงินเอง บริหารเงินเดือนตัวเอง จึงได้เริ่มเข้าใจว่าทำไมต้องทำบันทึกรายรับ- รายจ่าย เพราะหากใครอยากมีเงินออมที่ให้ได้ไปตามเป้าหมาย ขั้นตอนแรก ก็คือการทำบันทึกรายรับ- รายจ่ายง่ายๆ แบบนี้
            หลักการง่ายๆ คือต้องคอยหมั่นจดบันทึกค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นในทุกๆ วันเพื่อจะได้เห็นว่า เราได้ซื้อของที่จำเป็นและเป็นประโยชน์หรือไม่ หากเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย จะ
สามารถลดปริมาณการซื้อลงได้หรือไม่เพื่อที่ว่าเราจะได้มีเงินออมมากขึ้น

            เมื่อมีเงินออมมากขึ้นแล้ว หากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย หรือมีเหตุฉุกเฉินจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครมาใช้ไม่ต้องไปเบียดเบียนใคร หากสุดท้ายมีเงินออมที่มากพอก็สามารถนำเงินออมไปลงทุน เพื่อทำให้เงินเติบโตหนีอัตราเงินเฟ้อ และหากเราได้รับเงินจากการลงทุนที่มากพอนั่นหมายความว่าชีวิตหลังเกษียณก็จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายได้อย่างมีความสุข กลายเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขและมีทรัพย์สิน

แนะนำบทความที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมการทำบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=241
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=248
ความสำคัญของการทำบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=245 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-184-1846 and 02-309-3550
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit