บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การควบคุมภายในที่ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไร

 
 

 

การจัดให้มีการควบคุมภายในทางด้านบัญชีและการเงิน เพื่อให้กิจการสามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินงานทั้งในงด้านบัญชีและการเงิน และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือได้มากที่สุดนั่นเองครับ โดยการปฏิบัติของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมาจากการจัดการหรือมีการควบคุมที่มีคุณภาพและมีหลักการครับ และบทความนี้ จะมาเล่าตัวอย่างการเพิ่มการควบคุมภาพในที่ควรมีในระบบทรัพย์สินที่สำคัญ ๆ ให้ทุกท่านได้อ่านกันด้วยครับ

·      ควรมีการอนุมัติรายการก่อนที่จะมีการทำรายการ โดยทุกรายการจะต้องผ่านการอนุมัติโดยผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจตามกฎระเบียบที่กำหนด

·      การควบคุมความถูกต้องและครบถ้วนของรายการ รายการที่นำมาบันทึกจะต้องเกิดขึ้นจริงสมเหตุสมผล และรายการที่ถูกอนุมัติจะต้องถูกบันทึกอย่างครบถ้วนทุกรายการ เช่น มีเลขที่เรียงลำดับเพื่อการควบคุมครบถ้วน มีช่องสำหรับการบันทึกการอนุมัติโดยผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการที่บันทึกบัญชี เป็นต้น

·    การควบคุมทรัพย์สิน ควรกำหนดผู้ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ลงบัญชีและอนุมัติรายการ ควรจัดให้มีระเบียบเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าและสินทรัพย์ และจำกัดการเข้าถึงเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

·      การกระทบยอดบัญชีคุม การกระทบยอดบัญชีคุมกับบัญชีแยกประเภทย่อย ในกรณีมีข้อแตกต่างต้องวิเคราะห์หาเหตุผลจนเป็นที่พอใจและทำรายการปรับปรุงบัญชีตามที่ควรจะเป็น

·      การตรวจสอบความถูกต้องกับบุคคลที่สาม การตรวจสอบยอดตามบัญชีกับใบแจ้งยอดซึ่งได้รับจากบุคคลภายนอกกิจการ เช่น Bank statement

·      การควบคุมการสรุปรายการและการผ่านรายการไปยังบัญชีคุมยอด การกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบที่เป็นคนนอกกับการบันทึกบัญชีตรวจสอบรายการ แล้วทำการผ่านรายการ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการลงรายการเพิ่มหรือลดในบัญชีแยกประเภทที่ไม่สามารถพบได้

 

 

บทความแนะนำ

งานบริการที่เราภูมิใจ คือ งานตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=632

ทำบัญชีบริษัท ต้องรู้อะไรบ้าง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=306

บริการตรวจสอบบัญชีกับปัญหาในการทำบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=314

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit