บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รายชื่อสำนักงานบัญชี

 
 

 

          สำนักงานบัญชีมีหน้าที่ให้บริการทางด้านบัญชีและภาษี ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานบัญชี  ที่จดทะเบียนเป็น นิติบุคคล และบริษัท โดยการทำบัญชีและจัดทำงบการเงิน ต้องได้รับการตรวจสอบจาก ผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งการทำบัญชีและเก็บเอกสารทางบัญชี จะถูกจัดทำโดยผู้ชำนาญงานทางด้านบัญชี ซึ่งจะมีความถูกต้อง และสามารถนำตัวเลขทางบัญชีไปบริหารจัดการวางแผนงานทางธุรกิจต่อได้ ซึ่งสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี เพื่อการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้กำหนดให้มีการออกหนังสือรับรองคุณภาพ ให้แก่สำนักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2558 จากการตรวจประเมินคุณภาพสำนักงานบัญชีนั้นพบว่ามีสำนักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าข้างต้น และได้รับหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีซึ่งมีกำหนดอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง มีอยู่หลายแห่งและมีอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศ ตัวอย่างเช่น รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ บริษัท อินโฟ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด เป็นต้น รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในปริมณฑล ได้แก่ บริษัท วิน แอ็คเคาท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นต้น ซึ่งข้อดีและข้อเสียของการเลือกใช้บริการของสำนักงานบัญชีนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการในการตัดสินใจเลือกให้เหมาะสม ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ ค่าใช้จ่ายทางด้านต่างๆ ซึ่งการเลือกนั้นก็จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป

 

 

แนะนำบทความอื่น ๆ

ค่าจดทะเบียนบริษัท ปัญหาใหญ่หรือเล็กสำหรับคุณ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=280   

รู้สักนิด หากคิดเปิดบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=279

วางแผนการเงินคล่อง ธุรกิจก้าวไกล ด้วยการสอบบัญชี  : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=278 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit