บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการทำบัญชีคุณภาพ

 
 

 

         คุณภาพภายในองค์กรนอกจากจะวัดที่ความใหญ่โตของสำนักงานแล้ว สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือ การจัดการเรื่องการเงินของบริษัทว่าเป็นไปในทิศทางใดที่จะทำให้การดำเนินการ  ทางธุรกิจเป็นไปได้ด้วยความมั่นคง จึงทำ ให้เกิด บริษัท รับ ทำ บัญชี ขึ้นมาเพื่อรองรอบการประกอบการทางธุรกิจที่นับวันจะมีเพิ่มมากอย่างเห็นได้ชัดทั่วทุกหัวระแหง เช่นเดียวกันกับบริษัทรับทำบัญชีที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบงบดุลของแต่ละบริษัทที่ว่าจ้างให้มีความถูกต้องชัดเจนมากที่สุด

 

        การเป็น บริษัท รับ ทำ บัญชี ที่ดีและมีคุณภาพนั้นต้องประกอบไปด้วยการดำเนินการในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทที่ว่าจ้างด้วยความถูกต้องและเสร็จทันตามเวลาที่กำหนดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของนักบัญชีด้วยว่ามีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพและชัดเจนมากที่สุด ซึ่งถือเป็นสิ่งหนึ่งที่บริษัทผู้ว่าจ้างต้องศึกษารายละเอียดบริษัทรับจ้างทำบัญชีอย่างดีก่อนการตัดสินใจจ้างเพื่อความมีคุณภาพของงานมากที่สุด

 

        บริษัท รับ ทำ บัญชี นอกจากจะมีนักบัญชีที่มีความชำนาญแล้วยังต้องอาศัยนักบัญชีที่มีใจรักด้วย เพื่อปองกันการโยนงานหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นแล้วทำ ให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือความไม่สนใจในงานตัวนั้นๆขึ้นมาได้ จนเป็นเหตุให้งานของบริษัทลูกค้าผู้ทำการจ้างงานเสียหายได้   เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจึงควรเอาใจใส่ในงานเพื่อที่จะได้เป็น บริษัท รับ ทำ บัญชี ที่ถูกกล่าวขานกันทั่วไปว่าเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพยากจะหาบริษัทใดเปรียบได้ ซึ่งคุณภาพของบริษัทนอกจากจะเกิดขึ้นกับงานแล้ว ยังรวมถึงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนั้นๆด้วย ที่มีความตรงต่อเวลาและให้การบริการที่ประทับใจและมีความเป็นกันเอง

     

  สิ่งเหล่านี้นับเป็นประโยชน์ของทั้งบริษัทผู้ว่าจ้างและผู้ถูกจ้างที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ บริษัท รับ ทำ บัญชี ก็มีงานอย่างต่อเนื่องและบริษัทที่ว่าจ้างก็ได้งานที่มีประสิทธิภาพทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจง่ายขึ้นเป็นกอง

 

บทความแนะนำ

ค่าเสื่อมราคาควรจะต้องเริ่มคำนวณวันไหน: https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=195

การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน: https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=194

การบันทึกบัญชีต้นไม้: https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=193

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit