บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ที่ปรึกษาเตรียม IPO กับ IPO คืออะไร

 
 

               สำหรับบริษัทที่ต้องการระดมทุนและเลือกวิธี IPO แต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไร และทำได้อย่างไรบ้าง บางครั้งคุณอาจศึกษาได้เองก็จริง แต่อาจไม่ครอบคลุมหรือยังมีรายละเอียดบางอย่างที่คุณไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นการมีที่ปรึกษาเตรียม IPO คงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางหนึ่ง และวันนี้เราจะมาดูกันว่า IPO คืออะไร

IPO ( Initial Public Offering ) คือ การเสนอขายหุ้นของบริษัทที่ต้องการระดมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยขายให้กับนักลงทุนทั่วไป หากบริษัทไหนต้องการที่จะขายหุ้น IPO เพื่อระดมทุนในการสร้างกิจการของตนเอง คุณต้องยื่นเรื่องที่กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหากบริษัทของคุณลงท้ายว่า จำกัด เปลี่ยนเป็นมหาชนด้วย รวมทั้งต้องหาที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นต้องตั้งที่ปรึกษาทางการเงินขึ้นมา โดยคนกลุ่มนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เสียก่อน จัดทำหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้น และนำมายื่นที่ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง จากนั้นให้รอประมาณ 45 วันจึงดำเนินการขายหุ้นได้ แต่ถ้าคุณไม่อยากยุ่งยากให้ลองหาที่ปรึกษาเตรียม IPO ดู

            สำหรับใครที่อยากจะซื้อหุ้น IPO คือ ต้องซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายซึ่งคุณจะหารายชื่อได้จากใบชี้ชวน ส่วนใหญ่จะเป็นพวกธนาคารพาณิชย์ของไทย เมื่อตัดสินใจที่จะลงทุนให้คุณไปขอใบจองซื้อตามวันและเวลาที่บริษัทนั้นๆกำหนด แต่ละที่จะไม่เหมือนกัน ต้องคอยติดตามสอบถามดีๆ ส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นและความต้องการของผู้ซื้อด้วย ส่วนเอกสารที่ใช้ยื่นในการเป็นเจ้าของหุ้นคือ ใบจองซื้อ สำเนาบัตรประชาชน และบัญชีธนาคารที่คุณเปิดใช้สำหรับซื้อขาย คุณจะได้เป็นเจ้าของหุ้นโดยสมบูรณ์เมื่อคุณชำระค่าหุ้นทั้งหมดแล้วเท่านั้น

            ที่ปรึกษาเตรียม IPO คือ คนที่ช่วยให้คุณดำเนินการระดมทุนโดยใช้หลัก IPO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณอยากได้รับความสะดวกสบาย คุณต้องใช้บริการจากคนที่เชี่ยวชาญด้านนี้ รับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอน

 

บทความแนะนำ

การจดทะเบียนบริษัท: https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=243

การเปิดสำนักงานบัญชี: https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=242

โปรแกรมการทำบัญชี: https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=241

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit