บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริษัทมั่นคง ลูกค้าเชื่อใจ ทำได้ไม่ยาก

 
 

            หากคุณมีความต้องการที่จะเปิดบริษัทเป็นของตัวเองให้ถูกต้องตามกฎหมาย  คุณจะต้องเริ่มต้นจากการมีผู้เริ่มก่อการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งบริษัทจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นจัดตั้งบริษัท และเมื่อจดจัดตั้งบริษัทเสร็จแล้วจะต้องมี จำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 คน  ทั้งนี้ในการจัดตั้งบริษัทมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1.                    ได้รับความเชื่อถือจาก บุคคลภายนอกที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัท หรือแม้แต่คู่ค้าของบริษัท เจ้าหนี้ธนาคาร ตลอดจนผู้ลงทุนรายใหม่ที่สนใจเข้าลงทุนในบริษัท 

2.      ความมั่นคงของกิจการ บริษัทเป็นองค์กรธุรกิจที่ถูกต้องตามกฏหมาย เมื่อบริษัทมีความมั่งคงก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้บุคคลภายนอก ที่อยากจะเข้าทำธุรกรรมด้วย

3.      ลดความเสี่ยง ความรับผิดชอบของเจ้าของกิจการทำให้ผู้ลงทุนสามารถจำกัดความเสี่ยงจากการลงทุนได้

4.                    การระดมทุน หากต้องการใช้เงินทุนจำนวนมาก กฎหมายบริษัท จึงตอบสนองความต้องการเงินทุนของกิจการด้วยการไม่ผูกโยงบริษัทเข้ากับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ ในการดำเนินงานอย่างมีรูปแบบโดยคณะกรรมการ

5.   รองรับการเติบโตในอนาคต แม้บริษัทจำกัดจะเป็นองค์กรธุรกิจที่มีการลงทุนไม่มากด้วยการระดมทุน การจัดตั้งในรูปแบบบริษัทจำกัดก็เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจที่จะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดได้ในอนาคต

   จากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาจะเห็นว่ากฎหมายได้เอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของบริษัทและการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น การจดจัดตั้งบริษัทจึงมีส่วนช่วยผลักดันให้การดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอน

 


แนะนำบทความที่เกี่ยวข้อง
จัดตั้งบริษัท คนเดียว : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=57
การจดทะเบียนบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=220
จดทะเบียนบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=219

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-184-1846 and 02-309-3550
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit