บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

จัดตั้งบริษัท คนเดียว

 
 

 

 

เตรียมพร้อม, ทำความเข้าใจ และมองโอกาสทางธุรกิจ ก่อนพ.ร.บ.การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียวประกาศใช้^^

พ.ร.บ.การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียวเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ระบบอยู่แล้วให้สามารถจัดตั้งบริษัทได้ง่ายขึ้น โดยจะสามารถการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐได้มากขึ้น เชื่อว่าหาก พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ ก็จะมีผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้น ฐานข้อมูล SMEs จะขยายขึ้น

ทั้งนี้บริษัทจำกัดคนเดียว ย่อมต้องมีกระบวนการต่าง ๆ เกิดขึ้นตามมาเช่น ระบบบัญชี และการดำเนินการด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นโอกาศทางธุรกิจของสนง.บัญชีที่ให้บริการด้านนี้^^

ที่มา : https://www.bangkokbanksme.com/article/13345

facebook : AMTaudit_บริการรับตรวจสอบบัญชี