บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เลือกสำนักงานบัญชียังไงให้ธุรกิจเดินต่อ ไม่สะดุด

 
 

จากการดำเนินงานขององค์กร  เราจะเห็นว่าการจัดทำบัญชีเป็นการรวบรวมข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และพิจารณาในการบริหารเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม  ด้วยเหตุนี้ การจัดทำบัญชีจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเดินหน้าขององค์กร  แต่การจัดทำบัญชีเป็นงานที่มีความซับซ้อน ต้องการความถูกต้องและรวดเร็วและเป็นงานเฉพาะทางที่ผู้ทำจะต้องจบทางด้านบัญชีโดยตรงและต้องมีความชำนาญ  บางองค์กรจึงเลือกที่จะใช้บริการกับสำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชีจะให้บริการทางด้านบัญชี และ ภาษี อีกทั้งยังให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานบัญชี การทำบัญชีและเก็บเอกสารทางบัญชีจากผู้ชำนาญงานด้านบัญชี และการทำบัญชีและจัดทำงบการเงิน จะได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี

ปัจจุบันนี้มีสำนักงานบัญชีเกิดขึ้นมากมาย  เราจึงนำแนวทางการเลือกใช้งานสำนักงานบัญชี  มาให้พิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ

1.      การบริการ  ควรมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำระบบเอกสาร ระบบบัญชี แก่ลูกค้าได้

2.      การติดต่อประสานงาน  ควรมีช่องทางให้ลูกค้าสอบถามปัญหาต่างๆ และตอบกลับอย่างรวดเร็ว

3.      ค่าบริการชัดเจน ราคามีความเหมาะสมที่ไม่ต่างจากการจ้างพนักงานบัญชี 1 คน หรือแตกต่างกันไม่มาก

4.      ความซื่อสัตย์  มีการตรวจสอบรายการเรื่องการเงินได้

5.      ความมั่นคง  มีความมั่นคง มีหน่วยงานจริง สามารถตรวจสอบได้

6.       ประสบการณ์ มีประสบการณ์ตรงกับธุรกิจที่ทำ แนะนำได้ชัดเจน

7.      เทคโนโลยี  ควรมีเครื่องมือที่ทันสมัย ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป มีระบบการสำรองข้อมูล

8.   วิธีการทำงานของสำนักงานว่าเป็นอย่างไรถูกต้อง ตรงตามที่ต้องการหรือไม่

9.      จำนวนพนักงานมีเพียงพอต่อการทำงานให้หรือมีความเชี่ยวชาญ

จากแนวทางดังกล่าว คงช่วยให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ไม่ยาก แต่เพื่อให้ง่ายในการตัดสินใจ อาจใช้การสอบถามจากผู้ที่เคยใช้บริการ หรือจากกระทู้ตามเว็บไซด์ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจอีกทางหนึ่ง 

แนะนำบทความที่เกี่ยวข้อง
เปิดสำนักงานบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=232
สำนักงานบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=222
ผู้สอบบัญชีจะพัฒนาคู่มือนโยบายและวิธีปฏิบัติของสำนักงานได้อย่างไร? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=136


 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-184-1846 and 02-309-3550
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit