บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ทำไมต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชี

 
 

 เคยอ่านหนังสือบางเล่ม เค้าบอกว่า คนเราเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างและการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่จริง เราไม่ได้เกิดมาแล้วจากไปในชาติภพเดียว แต่คนเราเกิดและจากไป หลายร้อยหลายพันภพชาติเพื่อที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดจากภพชาติที่แล้ว เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ก็แล้วแต่เกิดขึ้น เรามีทางเลือกที่จะตัดสินใจเลือกเดินไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอ

            เมื่อคนเราเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตชาติที่ผ่านๆ มา หากแต่ในภพชาติปัจจุบัน ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดสินใจได้ถูกต้องอีก ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นๆ จะเป็นเรื่องของคนในครอบครัว เรื่องส่วนตัว หรือเรื่องงาน

            บางเหตุการณ์ บางสถานการณ์ เราอาจมีความรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้เหมือนเคยเกิดขึ้นมาแล้ว คนแบบนี้เหมือนเราคุ้นๆ หน้า ลูกค้าพูดประโยคแบบนี้เหมือนว่าคุ้นๆ ว่าจะเคยได้ยิน ลักษณะงานแบบนี้เหมือนเป็นงานที่เคยชิน ถนัดหรือคุ้นเคยทั้งๆ ที่ยังไม่เคยได้ทำงานนั้นๆ เลย เหตุการณ์เหล่านี้ อาจเรียกว่าเป็น เดจาวู

            หากเป็นเรื่องส่วนตัว การตัดสินใจหรือการกระทำบางอย่างที่ผิดพลาดเกิดขึ้นอีกครั้ง ผลกระทบก็ไม่ได้กระทบโดนใคร แต่เกิดขึ้นกับตัวเราเองทั้งนั้น ไม่มีใครเดือนร้อนนอกจากตัวเรา แต่หากไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องงานนั่นหมายความว่าจะมีคนอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการผิดพลาดของเราตามๆมา

            บางสาขาอาชีพนอกจากการทำงานของเราเองแล้วก็เลยต้องมีคนมาคอยควบคุมตรวจสอบอีกครั้งเพื่อป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นและส่งผลต่อองค์กรโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ ดังนั้นทุกองค์กรจึงต้องมีการตรวจสอบบัญชีกันเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 100%

            การทำงานบางอย่างผิดพลาดแล้วอาจแก้ไขได้ แต่ในชีวิตจริง หากผิดพลาดแล้วอาจไม่สามารถเรียกคืนวันเวลากลับไปแก้ไขใหม่ได้ ดั้งนั้นการมีสติทุกๆ การตัดสินใจจะทำให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างถูกต้องที่สุดที่ควรจะเป็น

แนะนำบทความที่เกี่ยวข้อง
ความสำคัญของการสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=45
บริการตรวจสอบบัญชี  : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=46
ขั้นตอนของการตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=247

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-184-1846 and 02-309-3550
fax : 02-115-1486 

ID Line : @amtaudit