บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ตัวอย่างกระดาษทำการ

 
 

 

 

 

 

 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้อนุมัติเผยแพร่ตัวอย่างกระดาษทำการและเครื่องมือเบื้องต้นเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับสำนักงานตรวจสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กใช้เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ดังต่อไปนี้

1.ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ
- การประเมินความเสี่ยง
- การกำหนดความมีสาระสำคัญ

2.ขั้นตอนการทดสอบควบคุม
- กระดาษทำการทดสอบควบคุม

3.การทดสอบเนื้อหาสาระ 
- การสุ่มตัวอย่าง

สามารถ Download ได้ดังนี้ครับ
http://www.fap.or.th/index.php…

สำหรับตอนที่ 2 หากมีการเผยแพร่ทาง Amt Audit จะนำข่าวมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ^^

 

ข้อมูล https://www.facebook.com/AMTaudit

          AMT#รับตรวจสอบบัญชี