บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

วิธีการอ่านรายงานผู้สอบบัญชี

 
 

 

 

เพจ Invest Me ได้จัดทำคู่มือ “วิธีการอ่านรายงานผู้สอบบัญชี” ไว้ได้อย่างน่าสนใจ เกี่ยวกับการอ่านหน้ารายงานผู้สอบบัญชี ฉบับที่คนทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจได้ ซึ่งได้อธิบายความหมายแต่ละวรรคในหน้ารายงาน วรรคไหนที่ต้องอ่าน วรรคไหนที่ไม่ต้องอ่านก็ได้ รวมถึงประเภทและความเหมายในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

นักลงทุน/ผู้ที่สนใจ สามารถ Downlond ได้ตาม link นี่เลยครับ^^
https://www.amtaudit.com/images-u…/slideshow/Manualaudit.pdf

 

 

 

ข้อมูล https://www.facebook.com/AMTaudit
          AMT#รับตรวจสอบบัญชี