บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

Promotion! รับตรวจสอบบัญชี

 
 

 

 

Promotion!! สำหรับลูกค้ารอบเวลาบัญชีปี 2560 
บริการด้านตรวจสอบบัญชี โดยทีมงาน amt audit
_____________________________________________
บริษัท เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด
ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบภายใน (Audit & Assurance Services)

ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com
Office : 02-184-1846, fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit