บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

 
 

 

 

สำหรับท่านที่ต้องการยื่นงบการเงิน 
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชี ที่มีวันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลาในการยื่นบัญชี

ตั้งแต่ 25 ก.พ. 2559 - 6 มิ.ย. 2561 ( สำหรับ ภ.ง.ด.50 , 52 ,55 )

ท่านสามารถนำส่งงบการเงินผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2560 - 7 มิ.ย. 2561

วิธีการเข้าไปยื่นงบการเงิน :
http://www.rd.go.th/ >> ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต >> ยื่นแบบออนไลน์ >> งบการเงิน

เครดิตข้อมูล : fb efillingrevenueTH

 

ข้อมูล https://www.facebook.com/AMTaudit

          AMT#รับตรวจสอบบัญชี