บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ข่าวทุจริตมาตรฐานบัญชี

 
 

 

 

เอกสารสัมมนาหลักสูตร ข่าวทุจริตมาตรฐานบัญชี นี้ 
รวบรวมเนื้อหาที่ update ดังนี้
1.สิทธิประโยชน์ใหม่ ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน
2. การเตรียมพร้อมสำหรับ E-tax, E-receipt, E-payment
3. การเปลี่ยนแปลงของภาษีบุคคลธรรมดา
4. สิทธิภาษีสำหรับนิติบุคคล
5. ความเห็นที่ต่างกันของ RD VS BOI
6. กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่
7. update ข่าวสารเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

นักบัญชีสามารถ Download ได้ ตาม link นี้ครับ^^
https://www.amtaudit.com/images-user/slideshow/preecha.pdf

 

ข้อมูล https://www.facebook.com/AMTaudit

          AMT#รับตรวจสอบบัญชี