บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

แนะนำอาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (certified public accountant)

 
 

 

หลายคนอาจสงสัยว่า ถ้าเรียนจบปริญญาตรีบัญชีจะสามารถทำงานอะไรได้บ้าง วันนี้เราจะมานำเสนออาชีพที่เป็นที่ใฝ่ฝันของเด็กบัญชี นั่นก็คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (certified public accountant) หรือบางคนอาจเรียกว่า CPA

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือบุคคลที่มีหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกิจการต่างๆ ที่กิจการได้มีการจัดทำขึ้น ซึ่งเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาชีพเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกิจการต่างๆ เพราะถ้าไม่มีผู้สอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน งบการเงินนั้นก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือ

คุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้สอบบัญชีนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ เป็นคนช่างสังเกต มีความรู้ความสามารถ ไม่เปิดเผยคววามลับของลูกกค้า มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่น เข้ากับคนอื่นได้ง่าย เพราะงานสอบบัญชีเป็นงานที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่นๆมากมาย งานสอบบัญชีเป็นงานที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมาก มีความรับผิดชอบและอดทน สามารถตรวจทานงานที่ต้องทำซ้ำได้หลายครั้ง เพราะเป็นงานที่เกี่ยวกับตัวเลขและความถูกต้องเหมาะสมซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญในการทำงาน

ผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถแบ่งเวลางานกับเวลาส่วนตัวได้  แม้ว่าบางคนเป็นคนสนุกสนานเฮฮามาก ๆ แต่ก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดี เวลาทำงานก็จะเปลี่ยนเป็นอีกบุคลิกหนึ่งที่จริงจังและตั้งใจอย่างเต็มที่ มีสมาธิ จดจ่อกับการทำงานต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน

ความก้าวหน้าของงานผู้สอบบัญชี เริ่มจากการเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้สอบบัญชีอิสระ และค่อยๆเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ เข้าทดสอบความรู้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และก้าวต่อไปเป็นผู้สอบบัญชี หรือ CPA ในอนาคต เมื่อสอบผ่านและได้ใบประกอบวิชาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วจึงจะสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ โดยผู้ที่จะเป็น CPA ได้นั้นจะต้องสะสมประสบการณ์การทำงานมาแล้วตามระยะเวลาที่สภาวิชาชีพบัญชีฯกำหนด ซึ่งการเป็นผู้สอบบัญชีนั้นต้องอาศัยความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นอาชีพผู้สอบบัญชียังเป็นอาชีพที่สามารถทำรายได้จำนวนไม่น้อยทีเดียว และมีความเป็นอิสระในการทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพที่อิสระอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมาก

 

 

บทความแนะนำ

CPA คืออะไร? แล้วทำอย่างไรถึงจะได้เป็นCPA : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=579

ตรวจสอบบัญชีง่ายนิดเดียว : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=327

ระบบบัญชีคู่คืออะไร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=253

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit