บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เบี้ยประกันสุขภาพได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

 
 

 

 

ประกาศกฎกระทรวง 334(2560) กำหนดให้เบี้ยประกันสุขภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ เงื่อนไขดังนี้
1. เบี้ยประกันสุขภาพไม่เกิน 15,000 บาท/ปี 
(รวมกับเบี้ยประกันอื่นต้องไม่เกิน 100,000 บาท/ปี 
2. เป็นเบี้ยประกันที่จ่ายตั้งแต่ 1 มค 60

ดาวน์โหลด : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/122/1.PDF

 

ข้อมูล https://www.facebook.com/AMTaudit

          AMT#รับตรวจสอบบัญชี