บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

สำนักงานบัญชีก้าวไปกับสรรพากร

 
 

 

 

เอกสารสัมมนา สำนักงานบัญชีก้าวไปกับสรรพากร
รวบรวมเนื้อหาที่ update เกี่ยวกับอาชีพนักบัญชี
เป็นเนื้อหาที่ดีมาก สำหรับที่นักบัญชีที่ประกอบอาชีพรับทำบัญชีอิสระ/สำนักงานบัญชีควรอ่าน!!

“รู้จักตนเอง รู้จักลูกค้า รู้จักตลาด รู้จักคู่แข่ง รู้จักupdate ข่าวสาร และนำไปวางแผนธุรกิจนะครับ” (Five Force Model)

นักบัญชีสามารถ Download ได้ ตาม link นี้ครับ^^
https://www.amtaudit.com/image…/slideshow/accounting&tax.pdf

 

ข้อมูล https://www.facebook.com/AMTaudit

          AMT#รับตรวจสอบบัญชี