บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริษัทเปิดใหม่

 
 

 วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับธุรกิจบัญชี/ที่ปรึกษา

ปัจจุบันมีห้างหุ้นส่วน/บริษัท ที่ดำเนินกิจการอยู่ จำนวน 669,296 ราย แบ่งเป็น 
1. บริษัทจำกัด 487,730 ราย 
2. บริษัทมหาชนจำกัด 1,175 ราย 
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 180,391 ราย

ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา 2560 (ม.ค.-ก.ค.) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 41,921 ราย สืบเนื่องจากมาตรการทางด้านภาษี ซึ่งเป็นการส่งเสริมการลงทุนในประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

จากข้อมูลดังกล่าว ธุรกิจบริการที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษียังสดใส แต่สำนักงานบัญชีต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน^^
(สำนักงานบัญชียุคใหม่คือที่ปรึกษาธุรกิจนะครับ)

ข้อมูลเพิ่มเติม : 
https://m.mgronline.com/Smes/detail/9600000083205

 

fb:amtaudit บริการรับตรวจสอบบัญชี