บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน ปฏบัติงานอย่างไรบ้าง ?

 
 

 

ท่านใดที่เปิดบริษัทก็อาจจะต้องมีการควบคุมการดำเนินงานในงานส่วนต่าง ๆ ให้อยู่ในระบบ ถูกไหมครับ โดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนการทำงาน และมีการตรวจสอบอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้น แน่นอนว่าเมื่อมีการทุจริต ทางบริษัทก็ไม่มีทางดำเนินงานต่อได้แน่นอนครับ ถ้าหากคุณไม่รีบดำเนินการแก้ไข ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในหลาย ๆ บริษัททางฝ่ายบริหารจะมีการหาบริษัทที่ให้ บริการที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน ซึ่งในแต่ละบริษัทที่ให้บริการนั้น จะมีวิธีการในการตรวจสอบที่แตกต่างกันไปนั่นเองครับ ทั้งนี้การตรวจสอบบัญชีนั้นยังเป็นการตรวจสอบเพื่อแสดงความเชื่อมันต่อระบบงาน (Assurance Services) อีกด้วยครับ ซึ่งโดยปกติแล้วก็จะมีการตรวจสอบในระบบงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.        ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ (Operational Audit)

2.        ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Audit)

3.        ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ ระเบียบ นโยบาย และกฎหายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Audit)

4.        ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของ รายงานเอกสารทางการเงิน บัญชี (Financial Audit)

5.        ตรวจสอบระบบปฏิบัติฐานข้อมูลด้านการประมวลผลของโปรแกรม (Information Technology Audit)

การตรวจสอบที่เราได้กล่าวไปข้างต้นนั้น เป็นสิ่งที่บริษัทที่ให้ บริการที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน จำเป็นจะต้องแจ้งให้เราทราบ เพื่อทำการตรวจสอบ โดยหลาย ๆ บริษัทนั้นก็มักจะคิดว่าการตรวจสอบภายในเป็นเรื่องของการตรวจสอบระบบข้อมูลบัญชีทางการเงินเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ข้อมูลทางการเงินเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการตรวจสอบเท่านั้นเอง เพราะงานในบริษัทนั้นก็ยังมีส่วนอื่น ๆ ที่มีความสำคัญไม่แพ้งานด้านการเงินเช่นเดียวกันครับ

 

 

บทความแนะนำ

การตรวจสอบบัญชี มีประโยชน์ต่อองค์กรของคุณอย่างไร ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=626

อยากให้องค์กรเข้มแข็งก็ต้องมีการตรวจสอบภายในกันด้วย : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=368

สำนักงานบัญชีกรุงเทพ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=391

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit