บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ผู้ประกอบการรู้กฎหมายภาษี

 
 

 

 

แนะนำ เอกสารสัมมนากรมสรรพากรเรื่อง"ผู้ประกอบการก้าวไกล รู้กฏหมายใหม่"
มีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นักบัญชี และผู้ประกอบการควรอ่าน^^

Download เอกสารได้ที่ : 
https://www.amtaudit.com/images-user/slideshow/Taxupdate.pdf

 

 

 

facebook : AMTaudit_บริการรับตรวจสอบบัญชี