บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ประเมินนักบัญชี

 
 

 

จงเขียนความสามารถในการทำงานของคุณมา 7 อย่าง แล้วลองให้คะแนน คำตอบนั้นจะสะท้อนเองว่า
ทำไมจึงคุณมีรายได้เท่าที่คุณได้อยู่ตอนนี้

1. ทักษะของวิชาชีพเป็นอย่างไร มีความรู้ในงานที่ทำอยู่แค่ไหน
เต็ม 10 ให้เท่าไหร่?

2. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร ใช้โปรแกรมได้แค่ไหน
มีความรู้ด้านเครื่องมือโซเชี่ยลมีเดียและอื่น ๆ แค่ไหน
เต็ม 10 ให้เท่าไหร่?

3. ทักษะด้านผู้คนเป็นอย่างไร มีความเป็นผู้นำแค่ไหน
เต็ม 10 ให้เท่าไหร่?

4. ทักษะด้านการขายเป็นอย่างไร โน้มน้าวใจผู้คนได้แค่ไหน
ดูแลเอาใจใส่ เข้าใจลูกค้าแค่ไหน?
เต็ม 10 ให้เท่าไหร่?

5. ทักษะด้านการรับผิดชอบ ควบคุมตัวเองเป็นอย่างไร 
งานเสร็จตามกำหนด มีคุณภาพหรือไม่ ต้องให้ตามงานหรือไม่?
เต็ม 10 ให้เท่าไหร่?

6. ทักษะการเรียนรู้เป็นอย่างไร?
ได้ความรู้ใหม่ ๆ แล้วนำไปปฎิบัติได้จริงหรือไม่ 
หรือเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา 
เต็ม 10 ให้เท่าไหร่?

7. ทักษะของการรักความก้าวหน้าเป็นอย่างไร
หมั่นหาความรู้ใส่ตัว มองไกลไปในอนาคตแค่ไหน
ทำตัวก้าวหน้าจนผู้บังคับบัญชาเห็นฝีมือหรือไม่?
เต็ม 10 ให้เท่าไหร่?

7 ข้อนี้ คะแนนเต็ม 70 คะแนน
คุณให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่?

คำตอบนั้นจะสะท้อนเองว่า
ทำไมจึงคุณมีรายได้เท่าที่คุณได้อยู่ตอนนี้

"ลองให้คะแนนประเมินตนเอง แบบจริงๆ และไปพัฒนาหรือปิด GAP ทักษะที่เราได้คะแนนน้อย น่าจะทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนครับ"

เครดิต fb : บอยวิสูตร

 

facebook : AMTaudit_บริการรับตรวจสอบบัญชี