บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ยื่นฟ้องศางทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 

 

ในยุค paperless การยื่นฟ้องคดี สามาถทำผ่านทางออนไลน์ได้แล้ว ผ่านระบบ e-Filing System

ศาลยุติธรรมได้ออกข้อกำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำ คู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศาลที่นำร่องเปิดให้บริการ ได้แก่ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ในคดีซื้อขาย เช่าทรัพย์ จำนอง จำนำ ค้ำประกัน กู้ยืมเงิน เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
ทั้งนี้ เอกสารประกอบที่ต้องแนบทางระบบนั้น 
กฎหมายกำหนดว่าต้องทำให้อยู่ในรูปแบบ 
PDF เท่านั้น

ที่มา : (https://ictlawcenter.etda.or.th/…/det…/file-a-lawsuit-online)

 

facebook : AMTaudit_บริการรับตรวจสอบบัญชี