บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ในอนาคตอาชีพบัญชีจะตกงานจริง?

 
 

 ในอนาคตอาชีพบัญชีจะตกงานจริง?

            ในยุคที่ทุกอย่างพัฒนาและเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และมีการพึ่งโปรแกรมอัตโนมัติ หรือ AI มากขึ้น หลายท่านก็เริ่มกังวลว่าหลายอาชีพอาจจะโดนผลกระทบไปด้วย รวมถึงอาชีพนักบัญชี ที่ปัจจุบันเป็นอาชีพที่มีการพึ่งพาโปรแกรมในทำงาน และบันทึกบัญชีอัตโนมัติเกือบทั้งหมดแล้ว เช่น โปรแกรม ERP ต่างๆ ในปัจจุบัน ERP มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป ERP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์มาตรฐาน สามารถได้รับการติดตั้งและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย โปรแกรม ERP มีหน้าที่รวบรวมส่วนประกอบทางธุรกิจต่างๆ เช่น งานวางแผน (Planning) งานผลิต (Production) งานขาย (Sale) งานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และงานบัญชีการเงิน (Accounting/Finance) รวมถึงระบบขายหน้าร้าน POS แล้วเชื่อมโยงส่วนงานต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันจากฐานข้อมูลเดียวกัน มีการใช้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน (Common Processes) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการทำงานกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งข้อดีของการรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลเดียวกันสามารถใช้ร่วมกันทั้งองค์กรได้ จะเห็นได้ว่าเป็นความสะดวกสบายในการเก็บข้อมูลและช่วยลดเวลาในการทำงาน ทำให้นักบัญชีหลายท่านกังวลว่าอนาคตอาชีพนักบัญชีจะหายไปเพราะบริษัทจะหันไปพึ่งพาเหล่า AI หมดหรือไม่ แต่โดยส่วนตัวผมกลับคิดว่า “อาชีพนักบัญชี ถือเป็นอาชีพที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ แยกแยะ มีความสามารถในการมองภาพรวม และวางระบบการทำงาน ให้การคีย์ Input ข้อมูลเพื่อให้การประมวลผลโปรแกรมถูกต้อง และ Output ออกมาถูกต้อง รวมถึงต้องมีความเข้าใจมาตรฐานบัญชี กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ประมาณการทางการเงิน และสามารถออกแบบรายงานในเชิงบริหาร นี่แหละครับคือนิยามของนักบัญชีของผม” จะเห็นได้ว่าอาชีพบัญชีในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่การบันทึกบัญชีเท่านั้น ซึ่งส่วนนี้ AI ยังไม่ตอบโจทย์และไม่สามารถทำได้ แต่ในอนาคตอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น เพราะเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

            ดังนั้นนักบัญชีทุกคนก็ไม่ต้องกังวลไปหากคุณปรับตัว พัฒนาความสามารถให้เข้ากับเทคโนโลยี สามารถทำงานเชิงวิเคราะห์ ควบคุมการทำงานของโปรแกรมได้แล้วล่ะก็ คุณก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะตกงาน ซึ่งนักบัญชียุคใหม่นอกจากจะมีความรู้ความสามารถด้านบัญชี การเงินและภาษีแล้ว สิ่งที่ควรต้องเพิ่มหรือปรับให้เข้ากับยุคใหม่คือความรู้ด้านโปรแกรม สามารถใช้เทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวมได้ ย่อมแน่นอนว่าทุกบริษัทต้องการคุณแน่นอน ดังจะเห็นได้จากแบบสำรวจต่างๆ จะมีอาชีพบัญชีเป็นอาชีพที่มีความต้องการและหายากเสมอ โดยบัญชีเก่งๆ ตามคุณสมบัติข้างต้นอาจหายาก แต่ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้ซึ่งบอกเลยว่าค่าตัวนักบัญชีเก่งๆ สูงมาก ที่ผมพยายามจะสื่อคือนักบัญชีสมัยใหม่ต้องเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

            หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักบัญชีและกำลังกังวลว่าอนาคตหากโปรแกรมอัตโนมัติเหล่านี้จะมาแทนทีคุณแล้วล่ะก็ ลองพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย หมั่นหาความรู้ด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น ปรับตัวเป็นนักบัญชียุค 4.0 มีความรู้ความสามารถรอบด้าน ฉลาดคิดวิเคราะห์ รู้ทันสถานการณ์ แค่นี้คุณก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าอาชีพนักบัญชีของคุณจะหายไป และจะตกงาน เพราะไม่ว่าใครย่อมอยากจ้างคนที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านอย่างแน่นอนที่สำคัญ นักบัญชีนี้แหละต่อไปจะมีส่วนในการ พัฒนาโปรแกรมทางบัญชีให้สอดคล้องกับแต่ละธุรกิจและยิ่งคุณสามารถใช้โปรแกรมหรือ AI เหล่านี้ได้อย่างชำนาญปรับตัวเข้ากับการทำงานของโปรแกรม และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมเหล่านี้ได้ดี ไม่ว่าบริษัทไหนก็ย่อมอยากได้คนแบบคุณมาทำงานให้บริษัทอยู่แล้ว แล้วนักบัญชีทุกท่านล่ะพร้อมปรับตัวเพื่อก้าวสู่การเป็นนักบัญชียุค 4.0 กันรึยังครับ

By : AMTaudit