บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

Start Up ธุรกิจตรวจสอบบัญชี

 
 

 บทความที่น่าสนใจ : เว็บไชน์ thinbusinessplan.com

คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจ Start Up ที่มีเพียง 50% เท่านั้น ที่ผ่านหุบเหวมรณะของการทำธุรกิจในช่วง 5 ปีแรก ผมจะมาลองวิเคราะห์โดยใช้บทเรียนของ AMTaudit (ธุรกิจให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี – ตรวจสอบภายในเริ่มเข้าสู่ปีที่ 8) ที่ผ่านจะนั้นมาแล้ว  เผื่อเป็นตัวอย่างสำหรับเพื่อนร่วมวิชาชีพที่สนใจมาเริ่ม ธุรกิจในสายงานตรวจสอบบัญชี

8 เหตุผล ที่ทำให้ธุรกิจ Start Up ต้องล้มหายจากไป...............

1.       มองโลกสวย หรือเล็งผลเลิศมากเกินไป : AMT เริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวคนเดียว จากลูกค้าเพียง 20-30 บริษัทฯ เน้นงานคุณภาพเพื่อให้เกิดการบอกต่อปากต่อปาก จนเริ่มมีระบบ มีทีมงานจึงขยาย ฐานลูกค้าได้จนปัจจุบันมีลูกค้ามากว่าเดิมถึง 20 เท่า

2.       ขาดการวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ : AMT เริ่มต้นธุรกิจจากกระดาษแผ่นเดียว คือเริ่มเขียนเป้าหมายที่ต้องการ สิ่งที่จะทำเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายนั้น และลงมือทำเลย โดยคอยมองตัวเองตลอดว่าต้องปรับแผนอย่างไรเพื่อให้ไปตามเป้าหมายนั้น จนปัจจุบัน AMT ได้ตั้งเป้าหมายใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมโดยยังคงมีแผนงานทุกครั้ง เพราะต้นทุนในการวางแผนน้อยมากเมื่อเทียบกับความผิดพลาดจากการทำธุรกิจโดยไม่วางแผน

(คำถามใหญ่ ๆ ที่ต้อง ผ่านให้ได้คือ ทำอย่างไรให้ลูกค้าพอใจในคุณภาพงานของเรา และทำอย่างไรให้ลูกค้าเจอะเราและเลือกเราโดยไม่ลงไปแข่งขันเรื่องราคาเด็ดขาด สิ่งที่ AMT เน้นคือ คุณภาพ และความเร็ว)

3.       บริหารจัดการไม่เป็น : ข้อนี้น้ำหนักไปทางบริหารคนซึ่งจะไม่เห็นภาพตอนเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวคนเดียว แต่ข้อนี้จะมีบทบาทมากตอนที่ธุรกิจเราเริ่มใหญ่ขึ้น จนไม่สามารถทำด้วยตัวคนเดียวได้ ดังนั้นการคัดเลือกคนจึงมีความสำคัญมากในการบริหารงานปริมาณมากให้มีคุณภาพอย่างที่เราต้องการ

4.       ขาดเงินทุน : ข้อดีของธุรกิจนี้คือไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะมีเพียงแค่ Computer เครื่องเดียวก็ทำงานได้เลยดังนั้นจึงเหมือนข้อ 3 คือจะเห็นภาพเมื่อเราต้องมีทีมงานมากขึ้น ดังนั้นการแก้ปัญหาของ AMT คือ เน้นการทำงานโดยใช้ Outsource

5.       ทะเลาะกับหุ้นส่วน : ข้อนี้ไม่มีปัญหาเพราะเริ่มต้นด้วนคนๆ เดียว แต่พอธุรกิจเพิ่มเติบโตขึ้นเราจำเป็นต้องมี Partner ดังนั้นเราต้องชัดเจนตั้งแต่แรกในเรื่องของผลประโยชน์ ซึ้งต้องมีความเป็นธรรม

6.       โตเร็วเกินไป : ความจริงสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ดี แต่เราต้องเน้นเรื่องคุณภาพงานด้วย ดังนั้น ถ้างานที่มากขึ้นทำให้คุณภาพงานน้อยลง AMT เลือกที่จะไม่รับงานถ้าทำให้งานที่ออกไปไม่มีคุณภาพซึ่งจะทำให้เสียภาพลักษณ์ ซึ้งประเมินเป็นเงินไม่ได้

7.       ไม่รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี : ข้อนี้สำคัญมากการทำธุรกิจจริงๆ จะพบว่า งานตรวจสอบบัญชีจะเก่งแค่ตรวจสอบบัญชีไม่ได้ เช่น เราทำงานเก่งมาก แต่ไม่มีใครรู้จักคุณเลยก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้น เทคโนโลยีช่วยคุณเรื่องนี้ได้ (ใครสนใจ ทาง AMT ยินดีให้คำแนะนำสำหรับข้อนี้ครับ)

8.       ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง : ในสายธุรกิจตรวจสอบบัญชี แทบจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นจะมีบางคนมองว่าเป็นอุปสรรค แต่ AMT กลับมองเป็นโอกาสในการพัฒนา เพื่อรองรับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

 

ที่มา : http://terrabkk.com/news/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/