บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ปิดกิจการเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 
 

หลายท่านบอกว่าเปิดบริษัทง่าย แต่ปิดบริษัทยาก Smartsme.tv ได้สรุป ขั้นตอนหลักๆ หากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ในรูปแบบบริษัท จะปิดกิจการเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายควรเตรียมความพร้อม ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นมีมติพร้อมเพรียงที่จะปิดกิจการ
2. ทำการประกาศหนังสือพิมพ์ ว่าธุรกิจที่กำลังจะยกเลิกการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ปิดกิจการ
3. ชำระหนี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
4. สรุปยอดบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งหมด หากมีเงินเหลือควรแบ่งให้หุ้นส่วนทั้งหมด
5. เตรียมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) กรุงเทพมหานครฯ ปริมณฑล ยื่นได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ สำหรับต่างจังหวัดยื่นได้ที่ สนง.ธุรกิจการค้าประจำจังหวัด
**หากปิดกิจการแล้วไม่ได้ไปยกเลิกการจดทะเบียนพาณิชย์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 30 วัน
อาจถูกกรมสรรพากรเรียกตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลังได้

ข้อมูลจาก http://www.smartsme.tv/content/59641

https://www.facebook.com/AMTaudit/posts/1203239963105229?pnref=story

AMTaudit_รับตรวจสอบบํญชี