บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เส้นทางนักบัญชีสู่การเป็น CFO (Chief Financial Officer)

 
 

ในยุคปัจจุบันนี้นักบัญชีเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีบทบาทและความสำคัญต่อองค์กรหนึ่งเป็นอย่างมาก  เนื่องจากสามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังต้องความรู้และมีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถดำเนินงานภายใต้นโยบายขององค์กรนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักบัญชีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับสายงานของตนเอง อย่างง่ายเลยนั่นก็คือ การสังเกต ตั้งข้อสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ นอกจากนี้ก็ยังต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย สำหรับนักบัญชีแล้วอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายที่แต่ละคนล้วนอยากไปให้ถึงนั่นก็คือการเป็น CFO ที่เปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ที่คอยควบคุมรวมถึงวางแผนการเงินขององค์กรหรือบริษัทนั้นๆ อย่างเช่น การบริหารกระแสเงินสด คำนวณต้นทุน วัตถุดิบ รวมถึงกำไรที่ควรจะได้จากธุรกิจนั้นๆ นอกจากนี้แล้วยังมีหน้าที่ในการวางแผนการระดมทุน เช่น การออกหุ้นกู้ กู้เงินธนาคาร เสนอขายหุ้น เป็นต้น เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนนำไปใช้ขยายกิจการ และจะจ่ายดอกเบี้ยรวมถึงปันผลให้กับผู้ถือหุ้นกู้ด้วย โดยจะมีการวางแผนอย่างรอบคอบและประเมินถึงความสามารถและจุดคุ้มทุนกำไร จัดทำงบการเงินรวมถึงบริหารงบการเงินของบริษัทให้อยู่รอดและมีกำไรดังที่มุ่งหวัง

เมื่อได้มองถึงเส้นทางอาชีพของสายอาชีพนี้แล้ว จะมีลำดับขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนและไม่ยุ่งยากมากนัก เพราะส่วนมากแล้วมักจะเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานบัญชีในองค์กรและไปสิ้นสุดที่ตำแหน่งหัวหน้างานด้านบัญชี แต่ถ้าหากว่าสะสมประสบการณ์และความรู้ความสามารถมาอย่างดี ก็สามารถที่จะยกระกับตำแหน่งของตนเองไปสู่การเป็น CFO หรือตำแหน่งผู้บริการทางการเงินได้ไม่ยากนัก หากมีความสามารถเก่งจริง แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะต้องทำหน้าที่ในการควบคุมรวมถึงกำกับดูแลทางการเงินให้เป็นไปตามจุดประสงค์ขององค์กร ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนี้จึงสำคัญ ดังนั้นแล้วถ้าหากว่าอยากจะเป็น CFO ที่ดีและมีคุณภาพจึงควรเรียนรู้หลักการเหล่านี้เพื่อที่จะสามารถเติบโตในสายงานได้อย่างราบรื่น

วางแผนเส้นทางอาชีพของตนเอง

นักบัญชีควรจะมีการวางแผนเส้นทางอาชีพของตัวเองว่าควรจะไปในทิศทางไหนดี ด้วยการจัดทำแผนการพัฒนาตนเองที่จะทำให้มองเห็นภาพรวมและสามารถตัดสินใจวางแผนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น จากนักบัญชีไปสู่การเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชี และสูงสุดคือการเป็น CFO เป็นต้น สำหรับความมุ่งหวังที่จะเป็น CFO จะต้องมีการเตรียมตัวที่ดีหลายรอบด้าน เนื่องจากตำแหน่งนี้ต้องการผู้ที่มีความรู้และมีความสามารถ

สะสมประสบการณ์

การได้ทำงานที่หลากหลายย่อมทำให้มีความรู้และข้อมูลที่มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง นักบัญชีไม่ควรหยุดนิ่งเพื่อเป็นการเติบโตในสายงานของตนเอง ควรที่จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ ความรับผิดชอบไปหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องบ้าง จะทำให้คุณมีประสบการณ์และเรียนรู้งานอื่นมากขึ้น จนสามารถนำมาพัฒนาตนเองให้ไปสู่ตำแหน่งใหม่ที่ดีดว่าเดิมได้

ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้มีการจัดสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถ ทางวิชาชีพรวมถึงทักษะทางด้านอื่นๆที่ส่วนใหญ่แล้วเชื่อว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับสายงานบัญชีกันอย่างแน่นอน ถ้าหากมีเวลาว่างและโอกาสดีแล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะไปร่วมงานสัมมนาที่ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้รับฟัง ที่จะทำให้ได้รับข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถนำมาพัฒนาการทำงานของตนเองดีมากยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากจะมีผู้เชี่ยวชายคอยให้คำปรึกษาและให้แนะนำในสิ่งที่ต้องการ

หมั่นสร้างความสัมพันธ์กับสายงานอื่น

ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างสัมพันธ์และหาความรู้ในสายงานของตนเองเท่านั้น CFO ที่รอบรู้ควรจะผูกมิตรหรือสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับสายงานอื่นบ้าง เพื่อเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันในยามที่จำเป็นต้องพึ่งพากัน นอกจากนี้แล้วยังเป็นการทราบถึงความต้องการของหน่วยงานอื่นๆว่าสิ่งใดบ้างที่คาดหวังจากนักบัญชีและ CFO เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด โดยคำนึงถึงทิศทางความเป็นไปได้และนโยบายของบริษัทเป็นหลัก

ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

นอกจากการหมั่นหาประสบการณ์รวมถึงความรู้อื่นแล้ว นักบัญชีที่ต้องการเป็น CFO ที่ดีนั้น นอกจากความสามารถในการทำงานแล้ว ยังต้องทำควบคู่กับจริยธรรมนั่นก็คือการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือบริษัทของตนเอง ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ เพราะถ้าหากว่ามีความรู้ความสามารถแต่คดโกงก็เปรียบเสมือนเนื้อร้ายที่ทำลายองค์กร แต่ถ้าหากว่ามีความรู้ความสามารถและมาพร้อมกับคุณธรรม พร้อมทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ก็ย่อมถูกเลือกและเป็นที่น่าไว้วางใจ ในการที่จะนำพาองค์กรหรือบริษัทให้บรรลุไปสู่เป้าหมาย และมีความสำเร็จที่ยั่งยืนได้ในอนาคต

จะเห็นได้ว่าจากเส้นทางของนักบัญชีสู่การเป็น CFO หรือตำแหน่งผู้บริหารทางการเงินนั้น จะต้องมีการเตรียมตัวที่ดีและมีประสบการณ์ความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะนำพาให้องค์กรหรือบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์ไปได้ด้วยดี หลักการต่างๆเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ได้รับการยอมรับจากบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร พร้อมกับการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง CFO ด้วยความสามารถของตนเองอย่างมั่นใจและเต็มภาคภูมิอย่างแท้จริง

BY : AMTaudit

AMTaudit_รับตรวจสอบบํญชี

บทความแนะนำ 

นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน หรือ ASEAN CPA https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=65

ทำไมต้องจ้าง OUTSOURCE บัญชี? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=29

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=14

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550