บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รู้ไหม? ว่าทำไมบริษัทต้องจัดทำบัญชี

 
 

 

                ในการลงทุนทุกอย่าง เรื่องของเงินทองดูจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับ  การควบคุมปริมาณรายรับ รายจ่ายหรือการจัดทำบัญชีเป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับ เพราะทำให้เราทราบถึงรายรับ รายจ่ายที่มีของบริษัทและสามารถวางแผนการลงทุนได้ รวมทั้งสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ครับ เพราะฉะนั้นจึงมีบริษัทบริการตรวจสอบบัญชีหรือรับตรวสอบบัญชีเกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันครับ

                แล้วทำไมบริษัทต้องจัดทำบัญชี   เพราะการจัดทำบัญชีนั้นจะช่วยให้เราทราบกำไรขาดทุนของบริษัทได้ถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจว่า ธุรกิจของเรานั้นมีแนวโน้มเติบโตได้เท่าไร กลยุทธ์ที่วางแผนไว้นั้นทำผลกำไรได้มากหรือน้อย  หากทำได้น้อยควรจะปรับแต่งกลยุทธ์นี้อย่างไรหรือจะวางแผนใหม่ก็สามารถทำได้ง่ายๆครับ โดยเราอาจจะต้องใส่รายละเอียดของงบที่จำเป็นไปด้วยไม่ว่าจะเป็นงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบบกระแสเงินสดครับ เพื่อให้ได้รายละเอียดในเรื่องของบัญชีมากขึ้น  การจัดทำบัญชีนั้นยังช่วยในการวางแผนในด้านต่างๆให้กับธุรกิจของเราได้ด้วย เช่นในเรื่องของการตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้องมากขึ้น โดยดูจากข้อมูลทางการเงินพร้อมกับการประเมินสภาพคล่องทางการเงินตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน หากพบว่าการเงินมีเสถียรภาพก็สามารถขยายการลงทุนได้หรือในบางช่วงขาดสภาพคล่องทางการเงินก็อาจชะลอการลงทุนเพื่อวางแผนกลยุทธ์ใหม่ครับ  และการจัดทำบัญชีจะช่วยให้เราทราบต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นช่วยให้เราวางแผนในเรื่องของกำไรและควบคุมการใช้จ่ายของบริษัทได้ครับ  การจัดทำบัญชีนั้นจะช่วยควบคุมการเงินให้เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ นำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกได้  และช่วยให้เราสามารถใช้ทรัพยากรที่มีกิจการมีอยู่อย่างคุ้มค่า  และเรายังสามารรถตรวจสอบหลักฐานการเงินได้อีกด้วยครับ    และที่สำคัญนะคะการจัดทำบัญชีอย่างมีระบบนั้นจะช่วยให้เราสามารถนำหลักฐานต่างๆไปแสวงหาแหล่งเงินทุนได้  เพราะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับแหล่งเงินทุนที่เราจะนำมาลงทุนในกิจการได้  เช่น  ธนาคาร บริษัทเงินกู้  หรืออื่นๆ ซึ่งจะใช้หลักฐานทางบัญชีนี้เพื่ออนุมัติสินเชื่อให้เราด้วยครับ    และที่สำคัญหากเรามีหลักฐานในการทำบัญชีที่เป็นระบบ ตรวจสอบได้จะช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทของเราด้วยครับ เพราะเนื่องจากเรามีหลักฐานบันทึกไว้ตลอดเวลานั่นเองครับ ประโยชน์อีกอย่างของการจัดทำบัญชีของบริษัทนั้นจะช่วยให้การเสียภาษีประจำปีทำได้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลาและมีความถูกต้องด้วยครับ จึงไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมต้องจัดทำบัญชีและเพราะอะไรจึงต้องมีนักบัญชีหรือบริษัทบริการตรวจสอบบัญชีหรือรับตรวจสอบบัญชี  เพราะทุกบริษัท ห้างร้านต้องมีการจัดทำบัญชีที่เป็นระบบ ถูกต้อง ตรวจสอบได้นั่นเองครับ

                บริษัทที่ให้บริการตรวจสอบบัญชีหรือรับตรวจสอบบัญชีนั้นในปัจจุบันมีอยู่มากมายครับ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่มีอยู่ตลอดเวลา  เพื่อความถูกต้องในการจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้และช่วยให้บริษัทวางแผนกลยุทธ์ด้านกำไรหรือขาดทุนของบริษัทได้อย่างดีครับ  รวมทั้งป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในได้ครับ  และเราควรเลือกบริษัทด้านการบัญชีที่ตรวจสอบและเชื่อถือได้ด้วยครับ มีผลงานและประสบการณ์ เพื่อจะได้บัญชีที่ถูกต้อง  โปร่งใส ตรวจสอบได้ครับ

BY : AMTaudit

บทความแนะนำ 

ภาษีย้อนหลังขายของออนไลน์ https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=59

ยื่นฟ้องศางทางอิเล็กทรอนิกส์ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=52

ในอนาคตอาชีพบัญชีจะตกงานจริง? https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=50

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

 

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550