บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

แนวทางการเลือกบริษัทรับทำบัญชี

 
 

 การจะเลือกบริษัทรับทำบัญชีมาช่วยดูแลส่วนของการจัดทำบัญชีในการประกอบธุรกิจ มีสิ่งที่ต้องพิจารณาพอสมควร เนื่องจากเป็นการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้บุคคลภายนอกได้ทราบ เช่น รายได้ รายจ่าย งบการเงิน และภาษี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาในลำดับต้นๆ ซึ่งตรงนี้อาจต้องอาศัยการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่ใกล้ตัวมาประกอบ นอกเหนือจากนี้ควรพิจารณาอะไรอีกบ้าง

1.เลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมากประสบการณ์

ดูข้อมูลของบริษัทว่ามีการจัดตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ตรวจสอบประวัติผู้ก่อตั้ง ลูกค้าที่เคยใช้บริการ และประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของธุรกิจของตนเอง รวมถึงต้องสามารถเรียกดูใบเสร็จในการไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม เพื่อความโปร่งใสได้ด้วย และต้องสามารถชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีบริษัทที่ทำการว่าจ้างเท่านั้น

2.สอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน

บริษัทรับทำบัญชีที่ดีต้องมีการวางระบบบัญชีอย่างมีขั้นตอน ที่เป็นระบบไม่ยุ่งยาก เกิดความสะดวกสบายในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และต้องอธิบายขั้นตอนต่างๆ ให้เข้าใจ รวมถึงให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ได้ดี เมื่อมีข้อผิดพลาดใดๆ ก็สามารถให้คำแนะนำและชี้แจงได้อย่างละเอียด

3.ค่าใช้จ่ายในการทำบัญชี

ค่าบริการในการทำบัญชีหรือการวางระบบบัญชีต้องระบุได้ชัดเจนว่าครอบคลุมงานอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง ราคาที่ถูกมากไม่ถือว่าดีสำหรับการทำบัญชี แต่ไม่ควรแพงเกินไปเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจ้างนักบัญชีไว้ในบริษัทเอง

ทั้งนี้หากเลือกได้ดีและเหมาะสมแล้ว การจ้างบริษัทบัญชีถือเป็นการได้คู่คิดทางด้านการเงินดีๆ ไว้ข้างกายเลยทีเดียว ซึ่งตรงนี้อาจต้องอาศัยความโชคดีและการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจเช่นกัน

แนะนำบทความที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=222

รับทำบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=221

โปรแกรมการทำบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=241

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

 

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-184-1846 and 02-309-3550
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit