บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

คุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพ

 
 

 คุณสมบัติ ของนักบัญชีมืออาชีพ

            อาชีพนักบัญชี.....เป็นอาชีพที่มีความยอดนิยมมาก ซึ่งจากผลสำรวจพบว่าอาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพที่มีความต้องการมากที่สุดอันดับต้นๆ ซึ่งก็สอดคล้องกับสถิติที่ว่ามีศึกษาจบออกมามากเป็นอันดับต้นๆของประเทศเช่นกัน แต่ในทางตรงกันข้าม อาชีพนักบัญชีในมุมผู้ประกอบการกลับเป็นตำแหน่งที่หาคนยากที่สุดเช่นเดียวกัน เป็นเพราะอะไร???

ทุกคนรู้ไหมว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปโลกของเราเข้าสู่ยุคโลกดิจิตอล และตอนนี้เข้าสู่ระบบ AEC อย่างเป็นทางการ ทำให้ทุกอาชีพทุกสาขา ต่างก็ต้องพัตนาตัวเองให้เข้ากับยุคกับสมัยที่เปลี่ยนไปด้วย และหนึ่งในนั้นคืออาชีพ นักบัญชีอาชีพ อาชีพที่ต้องอยู่กับข้อมูล อยู่กับตัวเลข ที่ต้องทำงานอยู่กับผู้บริหาร หรือลูกค้า ข้อมูลที่เราได้มาแล้วต้องนำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลแบบ Real time เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำมากที่สุด และสามารถเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร หรือลูกค้าเป็นต้น

            ดังนั้น คุณสมบัติการเป็นนักบัญชีที่ดี คือการมีวิสัยทัศน์ที่ดี มองไกลไปข้างหน้า กระตือรือร้น ขวนขวายหาประสบการณ์ Update ความรู้ใหม่ๆ สามารถปรับตัวรับกับสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญคือมีความตั้งใจขวนขวายที่จะเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ต้องศึกษาข้อมูลใหม่ๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็น ด้านภาษี ด้านบัญชี ด้านการเงิน และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง อีกมากมายที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวไปให้เข้ากับยุคสมัย ซึ่งเรื่องภาษี บัญชี การเงิน และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เหล่านี้หากนักบัญชีศึกษาไม่ดี ไม่มีความรู้ก็ย่อมทำให้กระทบต่อธุรกิจทั้งนั้น และนักบัญชีเองก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้นั้นเอง

 นอกจากนี้นักบัญชีที่ดีควรมีความรับผิดชอบในงานที่ตัวเองได้รับผิดชอบมา มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ แม้นักบัญชีจะทำงานคนเดียวได้ แต่หากเราสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ งานก็จะเสร็จเร็วขึ้น และมีความละเอียดรอบคอบด้วย ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในงานบัญชี เป็นการเพิ่มทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอีกด้วย

            ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนว่าอาชีพนักบัญชีก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไป ตามการวิวัฒนาการของยุคสมัย  หลายๆคนอาจจะคิดว่านักบัญชีต้องทำแค่เพียง บัญชี เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข สถิติต่างๆ ปิดงบประจำปี ทั้งหมดภายในบริษัท แต่ในความเป็นจริงแล้วนักบัญชีจะต้องทำการายงานข้อมูลทั้งหมด ให้ผู้บริหาร หรือลูกค้า เข้าใจง่ายมากขึ้น จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอรายงานตัวเลขต่างๆแบบให้เข้าใจและดูง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน และจะต้องรู้จักนำเทคโนโลยีทั้งหมดมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตัวเลข ช่วยให้ข้อมูลที่รวดเร็ว และมีความถูกต้องเม่นยำมากขึ้น

            นอกจากนี้นักบัญชีในยุคใหม่ที่เข้าสู่ยุค AEC นั้น นักบัญชีทุกคนอาจจะต้องผ่านการทดสอบเพื่อเข้าไปทำงานในประเทศนั้นๆ นักบัญชีจะต้องมีทักษะมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

1.ทักษะด้านงานการบัญชี

            แน่นอนว่าการเป็นนักบัญชีก็ต้องมีทักษะและความสามารถด้านงานบัญชีแน่นอนอยู่แล้ว แต่นักบัญชีทุกคนต้องรู้ด้วยว่า ระบบภาษีอากรต่างๆไม่ว่าจะเป็น ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ภาษีนิติบุคคล การยื่นเรื่อง การจ่ายภาษี ช่วงระยะเวลาที่ต้องจ่ายภาษี เป็นเรื่องที่เราควรจะหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกๆปีเลย นอกจากนี้นักบัญชีควรมีการจัดการงานบัญชี งานเอกสาร การบันทึกรายรับรายจ่าย การปิดงบบัญชีในแต่ละเดือน ไตรมาส และปี ของบริษัท ต้องสั่งสมประสบการณ์และทำงานจนมีเชี่ยวชาญ จนเรียกได้ว่าเป็นนักบัญชีมืออาชีพ

2.ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

 อันนี้เป็นจุดอ่อนสำคัญของนักบัญชีในอดีต ซึ่งเป็นทักษะด้านภาษีถือเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดของนักบัญชียุคใหม่เพราะจะต้องมีการเจรจาและคุยกับผู้บริหารซึ่งอาจจะเป็นคนต่างชาติ  และภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่เป็นทางการที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารสากลอีกด้วย หากนักบัญชีสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องเคล่ว ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและทีมงาน บริษัทที่ทำงานมากขึ้น การทำงานในยุคปัจจุบันมีอุปสรรคต่างๆมากมาย ถ้าเราสามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาเดียวกันได้นั้นก็จะช่วยลดอุปสรรคในการทำงานลงไป หากเราไม่สามารถพูดภาษาที่เป็นทางการได้ก็ย่อมจะทำให้เสียโอกาศที่ดีของการเป็นนักบัญชีมืออาชีพแน่นอนครับ

3.ทักษะด้านการทำธุรกิจ

            ก็ถือว่าทักษะที่นักบัญชีควรต้องมี เพราะเราไม่ได้จะทำงานบัญชีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เราต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธุรกิจอีกด้วย ก็จะช่วยให้เราเข้าใจงานที่ต้องทำมากขึ้น  เราก็ควรมีทักษะในการวิเคราะห์ข่าว ข้อมูล ต่างๆ ที่จะช่วยให้เราพัฒนาตนเอง ก้าวทัน รอบรู้ คิดวิเคราะห์เป็น ถ้าเราสามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลข่าวสารเรื่องเศรษฐกิจได้จะช่วยให้งานที่เราต้องทำง่ายมากขึ้น สามารถคาดการณ์ประมาณการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มทักษะประจำตัวให้เราอีกด้วย

4.ทักษะด้านอื่นๆ

            ทักษะด้านอื่นๆคือทักษะด้านการลงทุน การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนการตลาด  ด้านการเงิน การหาประสบการณ์ใหม่ๆให้ตัวเองเสมอ การขยันหมั่นเพียร ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ นี่ก็ถือเป็นทักษะที่ดีที่นักบัญชีก็ควรจะมี เพราะหากวันหนึ่งวันใดเราได้มีโอกาสออกมาเปิดบริษัทเองหรือไปเป็นหุ้นส่วนอะไรต่างๆเราก็สามารถนำทักษะนี้มาต่อยอดช่วยเหลือกิจการ หรือควบคุมกิจการของตัวเองได้

            ทักษะข้างต้นนี้แม้จะเป็นทักษะพื้นฐานแต่ก็จะช่วยให้นักบัญชีมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ดี สามารถไปทำงานได้ทุกที่ ติดต่อสื่อสารกับผู้บริหาร หรือลูกค้าได้อย่างเข้าใจ เป็นการเพิ่มความสามารถให้ตัวเองมีมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของสายงานอาชีพนี้ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศ สมกับเป็นนักบัญชีมืออาชีพ

BY : AMTaudit

 

บทความแนะนำ 

เส้นทางอาชีพเด็กบัญชี สู่การเป็นCPA https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=18

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=94

TSQC1 คืออะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=90

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550