บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การสอบบัญชียุคดิจิทัล

 
 

 

 

เด็กบัญชี SPU เรียนทันโลกไม่ตกเทรนด์ ก้าวทัน “การสอบบัญชียุคดิจิทัล”

เด็กบัญชี SPU เรียนทันโลกไม่ตกเทรนด์ ก้าวทัน “การสอบบัญชียุคดิจิทัล”

โดยวิทยากรสุดเจ๋ง คุณสุพจน์ ปานน้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน เอเอ็มที ออดิท กรุ๊ป จำกัด ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30 - 14.30 

http://www3.spu.ac.th/fac/account/th/content.php?cid=17714

 

บริการตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี

@amtaudit