บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เส้นทางอาชีพเด็กบัญชี ตอนที่2 สู่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน CIA

 
 

 เส้นทางอาชีพเด็กบัญชี “สู่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน CIA”

ใครที่เคยทำบัญชีรายรับ รายจ่ายก็คงจะพอนึกออกว่าเมื่อถึงเวลาสรุปยอดรายรับกับรายจ่าย แล้วยอดเงินคงเหลือไม่ตรง ก็คงต้องกลับไปไล่หาจุดผิดพลาดตั้งแต่ต้นเหมือนเริ่มใหม่เลยทีเดียว นี้ขนาดเป็นแค่บัญชีรายรับ รายจ่ายของตัวเองยังปวดหัวขนาดนี้ ลองคิดดูว่าแล้วถ้าเป็นรายการบัญชีในบริษัทใหญ่จะวุ่นวายแค่ไหน การกำหนดเป้าหมายและลองพยายามเดินตามขั้นตอนก็เช่นกัน ถ้าไม่คอยเตือนตัวเองอย่างสม่ำเสมอ บางครั้งเราก็อาจจะเดินไปไม่ถึงฝันอีกด้วย ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารงานในองค์กรที่มีความซับซ้อนมากกว่า ก็จึงจำเป็นจะต้องมีคนที่คอยตรวจสอบแนวทางการปฏิบัติงานภายในองค์กรอย่างมีแบบแผน และอย่างต่อเนื่อง ว่ากำลังดำเนินเป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร และเพื่อแข่งขันในระดับสากลต่อไป ซึ่งผู้ที่จะมากำกับดูแลการดำเนินงานเหล่านี้เพื่อประเมินว่าองค์การมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ต่อการป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้ความมั่นใจว่าองค์การจะดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น เรารู้จักกันในนาม “ผู้ตรวจสอบภายใน” นั่นเอง
ผู้ตรวจสอบภายใน CIA เป็นหนึ่งในอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนี้ เพราะหลังจากที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีการแต่งตั้ง Audit Committee หรือ คณะกรรมการกำกับงานตรวจสอบ ที่จะเข้าไปดูแลบริษัทให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อาชีพผู้ตรวจสอบภายใน Internal Auditors เป็นหนึ่งในอาชีพที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน ซึ่งก็ยังมีหลายคนสงสัยว่าการที่จะเป็นผู้ตรวจสอบภายในต้องเรียนจบอะไร โดยส่วนมากแล้วผู้ตรวจสอบภายในจะจบสายบัญชีมา เนื่องจากลักษณะงานจะมีส่วนคล้ายกับผู้ตรวจสอบบัญชี คือ ต้องประเมินเรื่องของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่ง นอกจากนี้ยังต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานให้ตรงตามเป้าหมายอีกด้วย เรียกได้ว่าผู้ตรวจสอบภายในถือเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการเงินและการบริหารงานเลยทีเดียว เมื่อเรียนจบบัญชีมาแล้วหากได้ประกอบอาชีพผู้ตรวจสอบภายในและอยากสอบระดับ CIA ก็จะต้องสอบเอาวุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพผู้ตรวจสอบภายในเสียก่อน โดยผู้สอบจะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายในหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปีในการสอบโดยใช้วุฒิปริญญาตรี และ 1 ปีสำหรับการสอบโดยใช้วุฒิปริญญาโท ซึ่งการสอบดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนในการจัดสอบดังกล่าว ผู้ที่สอบได้วุฒิบัตร CIA จะสามารถเข้าทำงานในตำแหน่งสำคัญของบริษัทชั้นนำได้อย่างง่ายดายเนื่องจากความต้องการ CIA ในขณะนี้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก เปรียบเสมือนใบเบิกทางเข้าทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งหลายคนบอกว่าการที่จะสอบเอาวุฒิบัตร CIA ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่มีไหวพริบค่อนข้างดีอีกด้วย
วุฒิบัตร CIA ถือเป็นวุฒิบัตรสากลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในสาขาวิชาชีพนี้ เด็กบัญชีที่ต้องการเป็นผู้ตรวจสอบภายในระดับ CIA จะต้องผ่านการฝึกฝนวิทยายุทธต่างๆทั้งในขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เพราะจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งจากผู้ตรวจสอบภายในมาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ซึ่งถือว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้กว้างขวาง เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ระดับแนวหน้าหรือหัวกะทิเลยทีเดียว เนื่องจากเนื้อหาความรู้ที่ต้องใช้ในการสอบมีมาตรฐานที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับกันในประเทศต่างๆทั่วโลกนั่นเอง...
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยhttp://www.theiiat.or.th/train/certificate.php
By AMTaudit_www.amtaudit.com
 

บทความแนะนำ 

เบี้ยประกันสุขภาพได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=67

ประสบการณ์การทำงานสายตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=69

บริการตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=46

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550