บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

จดแจ้งผู้ประกอบการบ้ญชีชุดเดียวมีแต่ได้กับได้! โดยได้รับสิทธิประโยชน์ 4 ต่อ

 
 

 อธิบดีกรมสรรพากรยืนยันว่าการจดแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว SMEs มีแต่ได้กับได้! โดยได้รับสิทธิประโยชน์ 4 ต่อ คืออออออ...

 
ได้ที่ 1 ไม่ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
ได้ที่ 2 ปี 2559 ไม่ต้องเสียภาษี
ได้ที่ 3 อัตราภาษีสูงสุดในปี 2560 เหลือ 10% (ยกเว้น 300,000 บาทแรกด้วย)
ได้ที่ 4 โอกาสพัฒนาธุรกิจตัวเอง มีแหล่งเงินกู้ถูกลง และบริหารอย่างมืออาชีพได้มากขึ้น
 
- อ่านบทความ : http://www.aommoney.com/?p=16257
- ดูคลิป : https://youtu.be/tM9rXKYVv90
- จดแจ้ง : https://edss.sys.rd.go.th/sme/
 
ป.ล. 1 SMEs หมายถึง นิติบุคคลที่ทุนชำระไม่เกิน 5 ล้านบาทและรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท
ป.ล. 2 ปัจจุบันมีการจดแจ้งราวๆ 20,000 ราย
 
#เดินหน้าประเทศไทย
#TAXBugnoms

บทความแนะนำ 

START UP ธุรกิจตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=49

อาชีพบัญชี อีก 20 ปี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=62

บริษัทเปิดใหม่  : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=64

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550