บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ริงหรือไม่ที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถรับงานสอบบัญชีได้ในเดือนพฤษภาคม

 
 

  Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

จริงหรือไม่ที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถรับงานสอบบัญชีได้ในเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินปี 2558 เนื่องจากยังไม่ได้แจ้งชื่อนิติบุคคลในระบบของสภาวิชาชีพบัญชีมาก่อน?

A:

ไม่จริง ผู้สอบบัญชีสามารถรับงานสอบบัญชีได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการและการไม่มีความขัดแย้งทางวิชาชีพ โดยผู้สอบบัญชีใช้แบบประเมินความเสี่ยงก่อนตอบรับงานตามขั้นตอนที่ระบุใน TSQC1 และหากตกลงรับงาน สามารถแจ้งเข้ามาในระบบของสภาฯ ตามขั้นตอนปกติ

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit