บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

หากบัตรสมาชิกหมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ชำระค่าบำรุงสมาชิก ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

 
 

  Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

หากบัตรสมาชิกหมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ชำระค่าบำรุงสมาชิก ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

A:

     ท่านต้องดำเนินการกรอกใบสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ (สวบช.1) (Click) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Website สภาวิชาชีพบัญชีฯ พร้อมชำระค่าบำรุงสมาชิกประเภทสามัญหรือวิสามัญ ปีละ 500 บาท หรือสมาชิกสมทบ ปีละ 300บาท ไม่จำกัดจำนวนปีที่ชำระ โดยสมาชิกต้องจัดส่งใบสมัครและpay-in สลิปการจ่ายชำระเงินผ่านธนาคารมาทางไปรษณีย์ถึงส่วนงานทะเบียน สภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือสามารถยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินที่อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ทั้งนี้ สถานะสมาชิกจะเริ่ม ณ วันที่มีการชำระค่าบำรุงสมาชิก

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit