บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

มาตรการบัญชีเล่มเดียว

 
 

 เนื้อหามาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs จากเวปไซด์กรมสรรพากรครับ อ่านเพิ่มเติมในแต่ละส่วนของรายละเอียดได้ตามนี้ครับ

 
หลักการ
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/sme/1std_040159.pdf
คำชี้แจงกรมสรรพากร
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/sme/4exp_040159.pdf
สรุปคำชี้แจง
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/sme/5con_040159.pdf
 
สรุปเนื้อหาบางส่วนออกมาเป็นภาพด้านล่างนี้ครับ 
Cr.TaxBugnoms
AMTaudit_รับตรวจสอบบํญชี