บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้าม

 
 

 

 

เอกสารสัมมนาภาษีกับกรมสรรพากร
เรื่อง “ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้าม”

นักบัญชีสามารถ Download เอกสารมาศึกษาได้ที่
https://www.amtaudit.com/images-…/slideshow/VAT_document.pdf

 

ข้อมูล https://www.facebook.com/AMTaudit

          AMT#รับตรวจสอบบัญชี